Reklama

Policja

Policji nie stać na imienniki dla funkcjonariuszy

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Nowelizowane rozporządzenie mundurowe dla Policji, zgodnie z przepisami, na początku sierpnia zostało przesłane do konsultacji. O opinie KGP poprosiła m.in. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Związkowcy ustosunkowali się do projektu, jednak jak się okazuje ich propozycje, dot. wprowadzenia znaku identyfikacji wizualnej jako elementu umundurowania policjantów, nie zostaną uwzględnione. KGP odmowę tłumaczy m.in. możliwościami finansowymi Policji.

Na początku sierpnia, Komenda Główna Policji zwróciła się, m.in. do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, o opinie dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. Związkowcy postulowali dodanie do projektu znaku identyfikacji imiennej jako elementu umundurowania policjantów. 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy „Znak identyfikacji imiennej nie jest uwzględniony w normach umundurowania policjantów, określonych w załączniku nr 10 do ww. rozporządzenia, w związku z tym jednostki organizacyjne Policji nie dokonują jego zakupu dla podległych funkcjonariuszy”. MSWiA nie wyklucza jednak noszenia przez funkcjonariuszy imienników, jednak policjanci muszą kupić go sobie „we własnym zakresie”. 

Jak podkreśla Rafał Jankowski, w opinii skierowanej do KGP, „w ocenie Związku (red. NSZZ Policjantów) niedopuszczalne jest przerzucanie kosztów zakupu elementów umundurowania na funkcjonariuszy, których status materialny w zestawieniu z innymi grupami zawodowymi jest nie do pozazdroszczenia”. Jankowski dodaje też, że „uzasadnienie projektu wyraźnie pokazuje, że jego autorzy tego nie rozumieją i z premedytacją mimo, że nie jest to „obowiązkowy” element umundurowania, liczą na zrozumienie ze strony policjantów”.

Co na to Komenda Główna Policji? Zdaniem Biura Logistyki KGP, uzupełnienie norm umundurowania o znak identyfikacji imiennej, który miałby przysługiwać każdemu policjantowi, wiązałby się z koniecznością wydania 3,5 mln złotych. KGP wyliczyło też, że jeśli imieninki otrzymaliby tylko policjanci służby prewencyjnej, koszt oscylowałby w granicach 2 mln złotych. Jak czytamy w odpowiedzi, jaka została wysłana do NSZZP, „biorąc pod uwagę możliwości finansowe Policji, a także fakt, że część policjantów posiada przedmiotowe znaki, zasadnym wydaje się pozostawienie przepisu w proponowanym kształcie”. Przypomnijmy, nowelizacja zakłada umożliwienie noszenia imienników, zgodnych z wzorem znajdującym się w rozporządzeniu, jednak policjanci kupić go muszą sami.

Ostro na odpowiedź z KGP zareagował przewodniczący policyjnych związkowców, Rafał Jankowski. Szef NSZZP na jednym z portali społecznościowych pisze, „Nie mają kasy ?! Nie możliwe.Słyszeliście prawda ? Słyszeliście o programie modernizacji i miliardach jakie płyną do Policji... ?” (red. pisownia oryginalna).

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze