Reklama

Policja

Policja wprowadza zakaz wnoszenia alkoholu na teren KGP

fot. Wikimedia CC BY-SA 4.0

Gen. insp. Jarosław Szymczyk wydał nowe zarządzenie dotyczące ochrony obiektów Komendy Głównej Policji, w którym rozszerzono obowiązujące dotychczas regulacje dotyczące m.in. alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami na terenie jednostki nie tylko - tak jak dotychczas - nie można wejść ani przebywać pod jego wpływem, ale alkoholu nie można też spożywać i wnosić. O zmianach jako pierwszy informował portal RMF24.

Reklama

Dotychczas obowiązujące regulacje - odnoszące się do kwestii alkoholu - zawarte w zarządzeniu szefa formacji z 2017 roku, zakładały zakaz "wstępu lub przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka". Od tego czasu, w Dzienniku Urzędowym KGP brak było kolejnych zarządzeń dotyczących ochrony obiektów, aż do połowy stycznia 2022 roku. W nowym zarządzeniu podpisanym przez szefa formacji na temat zakazów dotyczących wnoszenia i spożywania na terenie KGP alkoholu przepisów jest znacznie więcej.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jak czytamy, zabrania się bowiem "wnoszenia lub wwożenia na teren obiektu alkoholu, a także środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii", a także "spożywania na terenie obiektu alkoholu, środków i substancji, o których mowa w pkt 1" oraz - tak jak dotychczas - przebywania na terenie jednostki "pod ich wpływem".

Jak zauważa RMF24, które jako pierwsze poinformowało o sprawie, nowe przepisy mogą oznaczać, że nawet wypicie okolicznościowej lampki szampana podczas wewnętrznych uroczystości może oznaczać złamanie zarządzenia.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze