Reklama

Policja

Policja inwestuje w karabiny wyborowe

Fot. KWP w Gorzowie Wlkp.
Fot. KWP w Gorzowie Wlkp.

Komenda Główna Policji planuje zlecić dostawy karabinów wyborowych kal. 7,62 x 51 mm. To jeden z niewielu przetargów ogłoszonych przez formację w bieżącym roku, i jeden z pierwszych dotyczących wyposażenia czy uzbrojenia dla samych funkcjonariuszy. Czy oznacza to, że policja zacznie nadrabiać zakupowe zaległości?

Przedmiotem ogłoszonego 19 kwietnia zamówienia jest dostawa karabinów wyborowych kal. 7,62 x 51 mm NATO (.308 Win) w liczbie 19 kpl. w zamówieniu podstawowym oraz do 8 kpl. w zamówieniu opcjonalnym. Podstawa dostarczona ma zostać formacji w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Tyle samo dni na realizację zamówienia będzie miał zwycięzca w przypadku skorzystania przez policję z prawa opcji. Sprzęt trafi do strzelców wyborowych kontrterrorystów.

Komplet, o którym mowa, oprócz samego karabinu, składać ma się z: dwójnoga, monopodu, tłumika, tekstylnej osłony termicznej na tłumik dźwięku, hamulca wylotowego z możliwością montażu tłumika dźwięku, celownika optycznego, montażu do tego celownika, magazynku, pasa nośnego, uchwytu przedniego i tylnego umożliwiającego montaż pasa nośnego, klucza do rozkładania zamka (jeśli jest on niezbędny), zestawu do czyszczenia i konserwacji broni, polowego zestawu do czyszczenia i konserwacji broni, skrzyni transportowej, a także odpowiednich dokumentów. W ramach umowy wykonawca zorganizować ma również szkolenie dla użytkowników/operatorów broni (maksymalnie 20 osób), a także dla mechaników rusznikarzy (2 osoby).

image
Wymagania techniczne dla karabinu wyborowego kal. 7,62x51 mm NATO (.308 Win). Źródło: Komenda Główna Policji

KGP, oceniając oferty, weźmie pod uwagę cenę (waga 60) oraz zaproponowany okres gwarancji (waga 40). W przypadku drugiego z kryteriów, najwyższą punktację otrzymać można za gwarancję od 120 miesięcy i więcej. Formacja zaznacza również, że wykonawca, który złoży zwycięską ofertę będzie musiał dostarczyć wzór oferowanego wyrobu w pełnym ukompletowaniu. Na składanie propozycji zainteresowane podmioty czas mają do 26 maja br., a sama oferta ważność zachować musi do 23 sierpnia br. 

Na razie nie wiadomo oczywiście, ile Komenda Główna Policji zamierza wydać na zakup do 27 kompletów karabinów wyborowych kal. 7,62 x 51 mm NATO (.308 Win). Informacja taka pojawi się wraz z otwarciem ofert. Zgodnie jednak z planem postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok, formacja na karabiny wyborowe oraz strzelby przeznaczyła dokładnie 1 707 317,07 złotych netto, więc część tej sumy dotyczy właśnie trwającego postępowania. W dokumentach formacja zaznacza jednak, że przewiduje możliwość jego unieważnienia, jeżeli środki nie zostaną jej przyznane lub jeśli wystąpią okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie przetargu jest nieuzasadnione.

Komendant główny policji, decyzją z lipca 2016 roku (i późniejszymi zmianami), ustalił że na wyposażeniu policji znajdują się nastepujące wzory i typy karabinów wyborowych: SWD; TRG 21; TRG 22 - we wszystkich odmianach; TRG 42; ACCURACY kal. 308; ACCURACY kal. 338; BT SPR300 kal. 300 Whisper; VOERE X3; BARRETT model M107A1 Military 29 kal. .50 BMG; CADEX CDX-50 TREMOR kal. .50 BMG.

Wyborowe szkolenie

Jeszcze w styczniu br. Komenda Główna Policji opublikowała zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego z zakresu balistyki dla strzelców wyborowych, które zrealizowane ma zostać do końca II kwartału 2021 roku. Udział weźmie w nim 80 funkcjonariuszy (w ramach dwóch zjazdów po 5 dni szkoleniowych, od poniedziałku do piątku, po 30h każdy). 

Zamówienie to realizowane jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach przedsięwzięcia pn. "Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP". Do wydania KGP ma dokładnie 18 tys. złotych brutto. Przeprowadzeniem szkolenia zainteresowane okazały się dwa podmioty: Jerzy Ejsmont z Gdańska oraz UMO z Zielonki. Obie oferty, co prawda, mieszczą się w budżecie KGP (odpowiednio 17 tys. i 15 tys. złotych brutto), i choć druga z nich zawiera niższą cenę, to nie spełnia innych, punktowanych przez policję kryteriów. Chodzi mianowicie o publikacje, szkolenia oraz udział w zawodach, za które UMO nie otrzyma żadnych punktów. Ostatecznie więc, wygląda na to, że - jeżeli nie pojawią się inne problemy, np. z dokumentami - to zamówienie trafić może do Gdańska. KGP nie opublikowała jednak do tej pory dokumentów przetargowych, które wskazywałyby zwycięzcę postępowania. 

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama