Policja

Policja gotowa na grudniowe nagrody

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Choć w tym roku fundusze nagród nie zostały powołane do życia, rząd w niedawnej nowelizacji ustaw okołobudżetowej postanowił stworzyć jednak instrument umożliwiający ich przyznanie. Formalnie mowa wprawdzie nie o nagrodach a o specjalnych dodatkach motywacyjnych, jednak de facto chodzi o dodatkowe środki, które trafić mogą m.in. na konta funkcjonariuszy służb mundurowych. Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji, funkcjonariusze tej formacji dodatkowe pieniądze otrzymają już 6 grudnia. Na każdy etat przypadać ma - jak wylicza KGP - przeciętnie ponad 4 tys. złotych, choć jak zaznaczono "średnia przypadająca na etat każdej z jednostek jest wielkością indywidualną". 

"Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w porozumieniu ze stroną związkową, doceniając ciężką i pełną wyrzeczeń służbę policjantów i pracowników polskiej Policji, podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych pieniędzy w formie nagród dla policjantów i pracowników Policji" - czytamy w komunikacie wydanym przez KGP. Jak dodano, wypłata dodatków jest możliwa dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 rok i zwiększeniu limitu wydatków Policji o 495 504 357 zł "z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń".

Do policjantów, zgodnie z wyliczeniami KGP, trafić może ponad 420 mln złotych (420 623 000 zł), czyli 4 086 zł średnio na jeden etat. Czy oznacza to, że na nagrody w takiej wysokości liczyć mogą wszyscy mundurowi? Nie do końca. Jak zaznacza bowiem Komenda, "przyznany limit dla każdej z jednostek (oddzielnie dla KGP, CBŚP, BSWP, szkół Policji, KWP czy KPP/KMP/KRP) został naliczony w wysokości 6% limitu wydatków ujętego w pierwotnej ustawie budżetowej tej jednostki", co oznacza to, że "średnia przypadająca na etat każdej z jednostek jest wielkością indywidualną". 

Nie zostały narzucone żadne kryteria oceny policjantów i pracowników a nagrody będą przyznawane według propozycji dokonywanych przez przełożonych, którzy najlepiej znają dyspozycyjność i jakość zadań wykonywanych przez podległych im funkcjonariuszy i pracowników.

fragment komunikatu KGP

Nagrody mają trafić do policjantów jednorazowo 6 grudnia 2021 roku.

Przedłużony termin ważności

Rząd, jak się okazuje, wprowadzając do tegorocznej ustawy okołobudżetowej możliwość przyznania specjalnych dodatków motywacyjnych, przygotował się też na sytuację, w której wszystkich przyznanych w tym roku środków nie udałoby się wydać. Jak czytamy w piśmie udostępnionym przez Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ Solidarność, którego autorem jest Ministerstwo Finansów, "środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, które nie będą wydatkowane w pełnej wysokości w 2021 roku będą mogły być wydatkowane na specjalne dodatki motywacyjne do 30 listopada 2022 roku". Resort finansów zaznacza też, że "szczegółowy podział niewykorzystanych środków będzie zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego". 

Ministerstwo przypomina również - co w części służb mundurowych już się stało lub właśnie się dzieje - że sposób i kryteria przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych trzeba wcześniej uzgodnić z zakładowymi organizacjami związkowymi. "Rekomenduję więc dołożenie wszelkiej staranności, aby na przedstawione propozycje sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych uzyskać zgodę zakładowych organizacji związkowych" – czytamy w datowanym na 29 października dokumencie, który trafił m.in. do MSWiA i resortu sprawiedliwości.

Wiele wskazuje na to, że końcówka roku 2021 i początek 2022 mogą się okazać dla sporej części funkcjonariuszy finansowo nie najgorsze. Oprócz dodatków, rząd obiecał bowiem, że od stycznia 2022 roku ruszy kolejny program modernizacji służb mundurowych  zarówno tych podległych MSWiA jak i Ministerstwu Sprawiedliwości  a w jego ramach wzrosnąć mają uposażenia. Choć odpowiednie dokumenty nie zostały jeszcze przyjęte przez rząd ani nie trafiły do Sejmu, to jeśli ministerstwom uda się nieco przyspieszyć uchwalenie ustaw jeszcze w tym roku nie jest  na dziś  niemożliwe. 

DM

Reklama
Reklama

Komentarze