Reklama

Policja

Pół tysiąca policjantów na poligonie wojskowym [FOTO]

Fot. Andrzej Chyliński Magazyn "Policja 997"
Fot. Andrzej Chyliński Magazyn "Policja 997"

Prawie pół tysiąca policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji ukończyło ćwiczenie z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym i zurbanizowanym. Szkolenie prowadzone było na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji realizuje projekt pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" finansowany z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który przewiduje przeprowadzenie trzech edycji ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych.

Niedawno zakończyło się pierwsze z trzech zaplanowanych ćwiczeń. W tej edycji udział wzięli policjanci z jednostek OPP w Katowicach, OPP we Wrocławiu, SPPP w Bielsku Białej, SPPP w Częstochowie, SPPP w Gorzowie Wielkopolskim, SPPP w Opolu i SPPP w Legnicy.

Funkcjonariusze kompleksowo ćwiczą oraz wykorzystują wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pościgów za uzbrojonymi przestępcami, jak też poszukiwań osób zaginionych. Organizatorzy ćwiczenia przygotowali dla policjantów kilka epizodów, które mogłyby się przydarzyć w codziennej służbie, tak aby w warunkach szkoleniowych przeprowadzić działania zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstw lub zbiorowych naruszeń porządku.

fragment komunikatu Komendy Głównej Policji

Jak informuje KGP, podczas ćwiczenia policjanci wykorzystywali również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak kamery termowizyjne i noktowizory, które są "niezbędnym wyposażeniem w terenie zalesionym i otwartym, a zwłaszcza w porze nocnej".

[GALERIA_2967]

Dowódcą Związku Taktycznego podczas realizacji ćwiczeń był mł. insp. Artur Maliszewski Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, który podczas odprawy z policjantami podkreślił, że ćwiczenie to jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oddziałów prewencji Policji i pozwoli na jeszcze wyższym poziomie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Natomiast kierownikiem ćwiczenia był insp. Dariusz Dymiński, zastępca dyrektora głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Ćwiczenie przygotowane zostało przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu Szkoły Policji w Słupsku, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA", komend wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Wojsko udostępniło Policji nie tylko teren do przeprowadzenia ćwiczeń, ale również zaplecze logistyczne.

Reklama

Komentarze

    Reklama