Reklama

Policja

Nowe karabinki dla policyjnych specjalsów

Autor. Defence24.pl

Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na zakup 335 karabinków szturmowych HK 416 z możliwości rozszerzenia zakupu o kolejne 100 sztuk. „Karabinki szturmowe kalibru 5,56 mm stanowią podstawową indywidualną broń wykorzystywaną przez policjantów pionów kontrterrorystycznych w trakcie codziennej służby” - tłumaczy KGP.

Przetarg na zakup karabinków szturmowych HK 416 kal. 5,56 mm ogłoszony został na początku lipca. Zamawiającym jest Komenda Główna Policji, a samo postępowanie dotyczy dostawę karabinków szturmowych HK 416 kal. 5,56 mm w ilości 335 sztuk (zamówienie podstawowe), z możliwością skorzystania z prawa opcji – do 100 sztuk.

Reklama

Jak czytamy, procedura przetargowa została ogłoszona w trybie przyspieszonym. „Zasadnym jest zastosowanie procedury ograniczonej przyspieszonej, na podstawie art. 411 ust. 7 i ust. 16 ustawy PZP - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia” – wskazano w uzasadnieniu procedury przyspieszone.

Karabinki szturmowe kalibru 5,56 mm stanowią podstawową indywidualną broń wykorzystywaną przez policjantów pionów kontrterrorystycznych trakcie codziennej służby. Omawiane karabinki szturmowe są produktem wytwarzanym na zamówienie i niestety nie są ogólnodostępne, a proces wytwórczy jest długotrwały. Pilność pozyskania broni - podstawowego narzędzia pracy, które chronią funkcjonariuszy przed utratą zdrowia i życia wymaga, aby termin zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został skrócony do 10 dni
Fragment uzasadnienia procedury przyspieszonej

Czytaj też

Według ogłoszenia firmy, które chcą wziąć udział w przetargu, mają czas do 15 lipca na składanie wniosków. Jak zaznaczyła w postępowaniu Komenda Główna Policji, kryterium wyboru to cena (60 procent), termin realizacji zamówienia (10 procent) oraz kompatybilność (30 procent).

Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert, będą zobowiązani przed upływem składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 130 tysięcy złotych. Dodatkowo Komenda Główna Policji w specyfikacji warunków zamówienia podkreśliła, że realizacja zamówienia ma być wykonana w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy.

Czytaj też

Według informacji InfoSecurity24.pl nowe karabinki szturmowe HK 416 zastąpić mogą karabinki Haenel MK 556, które zostały wycofane z użytkowania w Policji. Zaś sam przetarg na nową broń kierownictwo Policji zapowiadało w maju. „Policjanci służby kontrterrorystycznej korzystają obecnie z karabinków zasilanych amunicją kal. 5,56, tj. w standardzie wykorzystywanym przez inne jednostki specjalne na świecie. W związku ze stwierdzeniem niezgodności towaru z podpisaną umową, wszystkie karabinki Haenel MK 556 zostały wycofane z użytkowania w Policji, tym samym wszczęto procedurę odstąpienia od umowy. Policja na ich zakup, zgodnie z umową nr 263/150/Cut/19/ESz/PMP wydatkowała kwotę 5 119 842,00 zł” – poinformowała redakcję KGP.

Karabinek HK 416 do użytku wszedł w 2005 roku. Zasilany jest nabojami kalibru 5,56×45 mm. Teoretyczna szybkostrzelność wynosi 850 strzałów na minutę. Broń pozwala też na liczne modyfikacje.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze