Reklama

Policja

Nominacje generalskie w Policji. Formacja zyska sześciu nadinspektorów

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Policji” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wręczenie nominacji odbędzie się w sobotę 23 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Jak informuje BBN, na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Adam Cieślak – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości; insp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;  insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie; insp. Jarosław Pasterski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim; insp. Dariusz Zięba – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz insp. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pierwszy raz

W tym roku po raz pierwszy w historii, za sprawą niedawnej zmiany ustawy o Policji, nominację generalską otrzyma funkcjonariusz stojący na czele policyjnych specjalsów. Do generalskiego korpusu dołączy bowiem insp. Dariusz Zięba – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Co więcej, generalską szablę odbierze też insp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które w strukturach formacji pojawiło się zaledwie kilka miesięcy temu. To jednak nie wszystko, bowiem zmiany czekają też Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, której urzędujący Komendant-Rektor (po raz pierwszy od 1990 roku) otrzyma z rąk prezydenta generalskie szlify. Tym samym insp. Iwona Klonowska dołączy do wąskiego - jak dotychczas - grona kobiet, które zostały awansowane na stopień nadinspektora.

Inspektor Adam Cieślak służbę w Policji rozpoczął 20 września 1995 roku w KRP Pruszków (Komenda Stołeczna Policji). Stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym. W 2004 roku rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, by 12 lat - w 2016 roku - później zostać zastępcą komendanta tej jednostki (wtedy już Centralnego Biura Śledczego Policji). 1 listopada 2021 r. - wyznaczony został na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 1 maja 2022 roku powołany został na stanowisko komendanta CBZC.

Inspektor Waldemar Wołowiec w szeregi Policji wstąpił w grudniu 1990 roku. Służył w strukturach Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Był m.in. Zastępcą Komendanta KP Warszawa Bemowo; zastępcą naczelnika, a następnie naczelnikiem Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Wywiadu Kryminalnego oraz Biurze Służby Kryminalnej KGP. Służbę pełnił także jako zastępca dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. W październiku 2018 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. 27 maja 2021 objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Czytaj też

Inspektor Dariusz Matusiak służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Przez wiele lat związany był z wydziałami: dochodzeniowo-śledczym i kryminalnym. W 2002 r. został zastępcą komendanta, a następnie Komendantem Komisariatu Policji w Rydułtowach. W czerwcu 2004 r. awansował na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Po niespełna czterech latach został Komendantem Miejskim Policji w Jastrzębiu Zdroju, następnie – w 2012 r. szefem Policji w Żorach, a w 2015 r. Komendantem Miejskim Policji w Bielsku-Białej. Od 2018 r. pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji – początkowo jako naczelnik wydziału, a potem Zastępca Dyrektora Biura w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Od października 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki. W kwietniu 2021 roku powołany na stanowisko szefa podkarpackiego garnizonu Policji.

Inspektor Jarosław Pasterski służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 9 maja 2020 roku inspektor Jarosław Pasterski powrócił do garnizonu lubuskiego, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Oficjalnie objął je pod koniec czerwca tego samego roku.

Czytaj też

Inspektor Dariusz Zięba służbę w Policji pełnił m.in. jako Zastępca Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, a później jego szef. Po reformie związanej z utworzeniem w formacji pionu kontrterrorystycznego stanął na czele Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Inspektor Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w sekcji prewencji, a także sekcji do spraw nieletnich. W dalszych latach kariery pełniła służbę m.in. jako wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, pracowała również jako radca w Zespole Psychologów CSP. Od lipca 2014 r. w Komendzie Głównej Policji była m.in. naczelnikiem wydziału i dyrektorem biura. W marcu 2020 roku decyzją szefa MSWiA została została powołana na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wręczenie nominacji generalskich odbyć ma się 23 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Zgodnie z przepisami, na pierwszy (lub kolejny) stopień generalski oficerów Policji, podobnie jak Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa awansuje Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Komentarze

    Najnowsze