Reklama

Policja

Nominacje generalskie w Policji. Formacja zyska sześciu nadinspektorów

Autor. Krzysztof Sitkowski/KPRP

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Policji” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wręczenie nominacji odbędzie się w sobotę 23 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Reklama

Jak informuje BBN, na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Adam Cieślak – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości; insp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;  insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie; insp. Jarosław Pasterski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim; insp. Dariusz Zięba – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz insp. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Reklama

Pierwszy raz

W tym roku po raz pierwszy w historii, za sprawą niedawnej zmiany ustawy o Policji, nominację generalską otrzyma funkcjonariusz stojący na czele policyjnych specjalsów. Do generalskiego korpusu dołączy bowiem insp. Dariusz Zięba – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Co więcej, generalską szablę odbierze też insp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które w strukturach formacji pojawiło się zaledwie kilka miesięcy temu. To jednak nie wszystko, bowiem zmiany czekają też Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, której urzędujący Komendant-Rektor (po raz pierwszy od 1990 roku) otrzyma z rąk prezydenta generalskie szlify. Tym samym insp. Iwona Klonowska dołączy do wąskiego - jak dotychczas - grona kobiet, które zostały awansowane na stopień nadinspektora.

Reklama

Inspektor Adam Cieślak służbę w Policji rozpoczął 20 września 1995 roku w KRP Pruszków (Komenda Stołeczna Policji). Stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym. W 2004 roku rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, by 12 lat - w 2016 roku - później zostać zastępcą komendanta tej jednostki (wtedy już Centralnego Biura Śledczego Policji). 1 listopada 2021 r. - wyznaczony został na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 1 maja 2022 roku powołany został na stanowisko komendanta CBZC.

Inspektor Waldemar Wołowiec w szeregi Policji wstąpił w grudniu 1990 roku. Służył w strukturach Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Był m.in. Zastępcą Komendanta KP Warszawa Bemowo; zastępcą naczelnika, a następnie naczelnikiem Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Wywiadu Kryminalnego oraz Biurze Służby Kryminalnej KGP. Służbę pełnił także jako zastępca dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. W październiku 2018 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. 27 maja 2021 objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Czytaj też

Inspektor Dariusz Matusiak służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Przez wiele lat związany był z wydziałami: dochodzeniowo-śledczym i kryminalnym. W 2002 r. został zastępcą komendanta, a następnie Komendantem Komisariatu Policji w Rydułtowach. W czerwcu 2004 r. awansował na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Po niespełna czterech latach został Komendantem Miejskim Policji w Jastrzębiu Zdroju, następnie – w 2012 r. szefem Policji w Żorach, a w 2015 r. Komendantem Miejskim Policji w Bielsku-Białej. Od 2018 r. pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji – początkowo jako naczelnik wydziału, a potem Zastępca Dyrektora Biura w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Od października 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki. W kwietniu 2021 roku powołany na stanowisko szefa podkarpackiego garnizonu Policji.

Inspektor Jarosław Pasterski służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 9 maja 2020 roku inspektor Jarosław Pasterski powrócił do garnizonu lubuskiego, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Oficjalnie objął je pod koniec czerwca tego samego roku.

Czytaj też

Inspektor Dariusz Zięba służbę w Policji pełnił m.in. jako Zastępca Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, a później jego szef. Po reformie związanej z utworzeniem w formacji pionu kontrterrorystycznego stanął na czele Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Inspektor Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w sekcji prewencji, a także sekcji do spraw nieletnich. W dalszych latach kariery pełniła służbę m.in. jako wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, pracowała również jako radca w Zespole Psychologów CSP. Od lipca 2014 r. w Komendzie Głównej Policji była m.in. naczelnikiem wydziału i dyrektorem biura. W marcu 2020 roku decyzją szefa MSWiA została została powołana na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wręczenie nominacji generalskich odbyć ma się 23 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Zgodnie z przepisami, na pierwszy (lub kolejny) stopień generalski oficerów Policji, podobnie jak Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa awansuje Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze