Reklama

Policja

Komenda Główna Policji: imienniki staną się częścią umundurowania

zdjęcie ilustracyjne, fot. Lubuska Policja
zdjęcie ilustracyjne, fot. Lubuska Policja

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że policyjne, imienne identyfikatory na mundury nie będą częścią umundurowania, a co za tym idzie jednostki policji nie będą musiały kupować ich ze środków przeznaczonych właśnie na umundurowanie. W piątek Komenda Główna Policji wydała oświadczenie, w którym przekonuje, że „w wyniku procedowanych zmian imienniki staną się częścią umundurowania”. NSZZ Policjantów, z rezerwą traktuje te deklarację zauważając, że żaden przepis nie zobowiązuje Komendantów Wojewódzkich do finansowania zakupu znaków identyfikacji imiennej.

Wydane w piątek oświadczenie KGP, w swojej treści, znacząco odbiega od uzasadnienia jakie w piśmie otrzymali niedawno związkowcy. W poprzednim stanowisku, Komenda Główna Policji podkreślała, że uzupełnienie norm umundurowania o znak identyfikacji imiennej, który miałby przysługiwać każdemu policjantowi, wiązałby się z koniecznością wydania 3,5 mln złotych. KGP wyliczyło też, że jeśli imieninki otrzymaliby tylko policjanci służby prewencyjnej, koszt oscylowałby w granicach 2 mln złotych. „Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Policji, a także fakt, że część policjantów posiada przedmiotowe znaki, zasadnym wydaje się pozostawienie przepisu w proponowanym kształcie” – czytamy w piśmie przesłanym do NSZZ Policjantów.

Przypomnijmy, w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, mogliśmy także przeczytać, że „znak identyfikacji imiennej nie jest uwzględniony w normach umundurowania policjantów, określonych w załączniku nr 10 do ww. rozporządzenia, w związku z tym jednostki organizacyjne Policji nie dokonują jego zakupu dla podległych funkcjonariuszy”.

Komenda Główna Policji w wydanym w piątek oświadczeniu informuje, że prace nad treścią Rozporządzenia trwają od lipca br. „Jego treść po konsultacjach, zarówno z komendami wojewódzkimi / stołeczną, jak i poszczególnymi Biurami KGP odpowiedzialnymi za logistykę, finanse czy kadry, została przekazana do dalszych uzgodnień także z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień” - pisze KGP.

Komenda przypomina też, że w tej chwili, zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze wykorzystują zarówno imiennik, jak i znak identyfikacji indywidualnej (z numerem służbowym), który jest przypisany każdemu policjantowi i w każdej sytuacji pozwala na jego identyfikację.

„W wyniku procedowanych zmian imienniki staną się częścią umundurowania, a tym samym jednostki Policji będą mogły je zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy. Obecne przepisy nie pozwalały jednostkom Policji na zakup tychże identyfikatorów, a funkcjonariusze mogli je nabywać z własnych środków.” – czytamy w oświadczeniu.

Zapewnienia o tym, że imienniki będą częścią umundurowania nie przekonują jednak policyjnych związkowców. „Nie możemy jednak być do końca spokojni o sprawę zakupu imienników. Z treści Oświadczenia KGP wynika, że „jednostki Policji będą je MOGŁY zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy”. To jest określenie fakultatywne nie zobowiązujące obligatoryjnie Komendantów Wojewódzkich do finansowania tych kosztów” – piszą przedstawiciele NSZZ Policjantów. Dodają też, że nic im nie wiadomo o tym, by możliwości finansowe Policji się poprawiły, a to właśnie ich brak stanowił jeden z argumentów odrzucenia propozycji NSZZP.

DM

Reklama

Komentarze (2)

  1. Jdhdhhd

    To jest wielki problem dzisiejszej Policji INIENNIKI.

  2. Podinsp. Anna

    Ja u siebie w zrspole ds. Rownoaci plci mam imiennik i niecwidze w tym żadnego problemu

Reklama

Najnowsze