Reklama

Policja

Generalskie szlify dla sześciu inspektorów policji

Fot. Kancelaria Prezydenta RP, Facebook
Fot. Kancelaria Prezydenta RP, Facebook

Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Policji czterech komendantów wojewódzkich, zastępcę Komendanta Głównego Policji, a także Komendanta Centralnego Biura Śledczego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Akty mianowania Prezydent RP wręczy podczas centralnych obchodów Święta Policji, 25 lipca br. o godz. 12.00, przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, podczas uroczystości – z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego ­– wręczone zostaną awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia państwowe oraz uhonorowani zostaną policjanci wyróżnieni w konkursie "Policjant który mi pomógł".

Awans na pierwszy stopień generalski otrzymał insp. Tomasz Szymański, zastępca Komendanta Głównego Policji, który funkcję tę sprawuje od 27 lutego 2019 roku. Służbę w Policji pełni od 1994 roku. W 2010 roku ukończył on studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a w 2009 roku - studia wyższe magisterskie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zastępca szefa Policji został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązową Odznaką Zasłużony Policjant i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. 

Do korpusu generałów awansowany zostanie również Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, czyli inspektor Paweł Półtorzycki, nadzorujący jednostkę od 25 kwietnia 2019 roku. Służbę w Policji pełni od 1 września 1994 r. Szef CBŚP w 1998 roku ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, a wcześniej, w 1998 roku - studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Inspektor odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi w i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Kolejne awanse generalskie w Policji trafią do czterech komendantów wojewódzkich Policji - z Radomia, Łodzi, Białegostoku oraz Poznania. Stopień nadinspektora otrzyma więc m.in. insp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu. Szef Mazowieckiej Policji służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Od lutego 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu. Inspektor odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. 

Decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy na stopień nadinspektora mianowany został także szef Łódzkiej Policji, insp. Sławomir Litwin. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Inspektor Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 29-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Od dnia marca 2020 r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Generalskie szlify odbierze również insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, który stanowisko to objął w marcu 2020 roku (na stanowisku zastąpił nadinspektora Daniela Kołnierowicza, który po 25 latach służby przeszedł w stan spoczynku). Szef Podlaskiej Policji służbę w formacji rozpoczął w 1996 roku, jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. W listopadzie 2017 roku powierzone zostały mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 11 grudnia 2017 roku do 11 marca 2020 roku był już Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. 

Ostatnim z awansowanych przez Andrzeja Dudę oficerów jest insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu (od października 2017 roku). Wielkopolski komendant służy w Policji od 1991 roku. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pracował m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2004 piastował stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Wydziale Wywiadu Kryminalnego i Wydziale Kryminalnym. Inspektor Mąka odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Brązowa i Srebrna Odznaką Zasłużony Policjant. 

W piątek obchodzone jest Święto Policji, które ustanowione zostało w 1995 roku i przypada 24 lipca – w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. Tego dnia co roku odbywały się w całym kraju uroczystości związane m.in. z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski. Oficjalne obchody święta państwowe były natomiast organizowane na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował niedawno, że ze względu na pandemię tegoroczne uroczystości nie będą odbywać się w formie znanej z wcześniejszych lat, tj. z udziałem publiczności. "Bardzo żałuję, bo w tym roku minęło 30 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji. To ważny moment wejścia w nowy etap funkcjonowania naszej formacji po transformacji ustrojowej" - powiedział generał.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze