Reklama

Policja

Czy dasz radę przejść test sprawności dla kontrterrorystów?

SPKP Białystok Podlaska Policja
Autor. Podlaska Policja

MSWiA zdecydowało się w dokumentach dotyczących Policji wyodrębnić zasady przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zarówno dla policjantów ubiegających się o przyjęcie w szeregi policyjnych kontrterrorystów, jak i tych, którzy w tych szeregach już służą. I zależnie od tego, jaki jest ich status czy od komórki CPKP „BOA” lub SPKP, którą wybiorą, czekać może na nich ich od 4 do nawet 14 prób sprawnościowych, sprawdzających ich formę czy możliwości.

Reklama

Resort spraw wewnętrznych i administracji zaprezentował nową wersję rozporządzenia w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji. Powstała ona m.in. ze względu na fakt, że w formacji ruszono z programem modernizacji na lata 2022-2025, a także ze względu na zmiany w ustawie o Policji w związku ze modyfikacją "statusu" Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Reklama

W nowym dokumencie (poprzedni, z 2007 roku stracić ma moc) wprowadzono m.in. odrębny test sprawności fizycznej dla służby kontrterrorystycznej, a dokładnie dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby oraz pełniących służbę w komórkach właściwych w sprawach prowadzenia działań bojowych oraz właściwych w sprawach wsparcia działań bojowych w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji. Pojawił się również wymóg, aby badany ubiegający się o przyjęcie do służby na stanowisku w CPKP "BOA" albo w SPKP, przed przystąpieniem do testu, uzyskał orzeczenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zdolności do pełnienia służby na takim stanowisku.

Test dla stanowisk służbowych w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji (z wyłączeniem jednak stanowisk, na których wykonywane są zadania z zakresu obsługi organizacyjnej, logistycznej, technicznej oraz zabezpieczenia medycznego) inaczej wygląda jednak dla mundurowych ubiegających się o podjęcie służby w komórkach działań bojowych, a inaczej w komórkach wsparcia działań bojowych. Inne zasady obowiązują również tych policjantów, którzy u kontrterrorystów już służą.

Reklama

Czytaj też

I tak, dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby w komórkach działań bojowych, test składa się z czternastu prób przeprowadzanych w ciągu jednego dnia, w następującej kolejności: pływanie na dystansie 200 m, pływanie pod wodą na dystansie 25 m, skok z wieży basenowej do wody, pokonanie toru przeszkód, wspinanie się po linie, bieg w czasie 12 minut, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), uginanie ramion w podporze na poręczach, siady z leżenia w czasie 2 minut (inaczej tzw. brzuszki), wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut, ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze, próba wysokościowa, ocena umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmęczenia fizycznego i psychicznego. Natomiast policjanci ubiegający się o podjęcie służby w komórkach zajmujących się wsparciem działań bojowych przechodzą cztery próby przeprowadzone w ciągu jednego dnia, w kolejności: pływanie na dystansie 50 m, bieg na dystansie 1000 m, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), siady z leżenia w czasie 1 minuty.

Mundurowi, którzy służbę w poddziałach kontrterrorystycznych już pełnią w komórkach działań bojowych, przechodzą osiem prób prowadzonych w ciągu jednego dnia, w kolejności: pływanie na dystansie 100 m, pływanie pod wodą na dystansie 25 m, wspinanie się po linie, bieg w czasie 12 minut, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), uginanie ramion w podporze na poręczach, siady z leżenia w czasie 2 minut. A Ci funkcjonariusze, już w kontrterrorystycznej służbie, ale w komórkach zajmujących się wsparciem działań bojowych, realizują cztery próby w ciągu jednego dnia, w kolejności: pływanie na dystansie 50 m, bieg na dystansie 1000 m, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), siady z leżenia w czasie 1 minuty.

Jak wyglądać mają dokładnie te ćwiczenia oraz jak się ocenia ich wykonanie, resort rozpisuje już w oddzielnych załącznikach do rozporządzenia. Do testuje przystąpić można oczywiście po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do pełnienia służby na danym stanowisku w CPKP "BOA" czy SPKP.

Wersja dla cywila

Nowe rozporządzenie odnosi się, jak wskazuje jego tytuł, do policjantów, którzy służbę w formacji już rozpoczęli. Trochę inaczej przeprowadzanie testu sprawności fizycznej wygląda w przypadku kandydatów ubiegających się do przyjęcie do Policji, a dokładnie do jej pododdziałów kontrterrorystycznych. Resort spraw wewnętrznych i administracji wprowadził bowiem w ubiegłym roku znaczącą zmianę w naborze, w odniesieniu do wyspecjalizowanych jednostek Policji. Innymi słowy, rekrutacja do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji może być już prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji. Pomysł zmiany w rekrutacji to inicjatywa "z wewnątrz", w oparciu o doniesienia "z rynku". Jak podkreślał na początku roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, funkcjonariusz jednostki kontrterrorystycznej, "ludzie, którzy chcieliby pełnić taką służbę, są pasjonatami, ale nie widzą możliwości pójścia do Policji na trzy lata do OP z nadzieją, że ich potem puszczą do pododdziału", tak jak funkcjonowało to do tej pory.

Tak więc w przypadku cywilów, chcących dołączyć do policyjnych specjalsów, test sprawności fizycznej przeprowadza zespół składający się z policjantów właśnie służby kontrterrorystycznej. Kandydaci, którzy zainteresowani się komórkami właściwymi w sprawach prowadzenia działań bojowych, muszą przejść trzynaście prób sprawnościowych, przeprowadzanych w jednym dniu: pływanie na dystansie 200 m; pływanie pod wodą na dystansie 25 m; skok z wieży basenowej do wody; pokonanie toru przeszkód; wspinanie się po linie; bieg w czasie 12 minut; wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce; uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku); uginanie ramion w podporze na poręczach; siady z leżenia w czasie 2 minut; wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut; ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze; próba wysokościowa. W przypadku komórek właściwych do spraw wsparcia działań bojowych mowa już o czterech próbach sprawnościowych, przeprowadzonych w czasie jednego dnia, w następującej kolejności: pływanie na dystansie 50 m; bieg na dystansie 1000 m; uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku); siady z leżenia w czasie 1 minuty. Sposób wykonania wszystkich tych ćwiczeń oraz oceny także został rozpisany.

Czytaj też

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji wprowadza, co więcej, m.in. możliwość przeprowadzania badań psychologicznych i psychofizjologicznych do komórek organizacyjnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, możliwość zarządzenia badania psychologicznego dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę na stanowiskach, na których wykonywane są zadania związane z przeprowadzaniem badań psychofizjologicznych, a zamiast ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby, badany będzie poddawany procedurze określającej predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych. Wejście w życie tego dokumentu zaplanowano na 1 sierpnia br.

YouTube cover video
Reklama

Komentarze

    Reklama