Reklama

Policja

Coraz mniej policjantów w Europie. Polska poniżej unijnej średniej

Fot. Wikimedia/CC BY 2.0/Piotr Drabik
Fot. Wikimedia/CC BY 2.0/Piotr Drabik

Według danych opublikowanych przez Eurostat, Polska znalazła się poniżej średniej UE pod względem liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców. W badanych latach (2008-2016) w skali całej UE na 100 tys. mieszkańców przypadało 318 policjantów, w Polsce - 263 funkcjonariuszy.

Eurostat opublikował dane statystyczne dotyczące stanu kadrowego m.in. służb porządkowych oraz personelu więziennictwa w Europie w latach 2008-2016. Z zestawienia dowiadujemy się, że w państwach należących do UE w 2016 r. służyło w sumie 1 623 000 funkcjonariuszy policji. Zauważalna jest przy tym redukcja liczby policjantów, w porównaniu ze stanem z 2009 r., o 3,4 proc. Statystycznie na 100 tys. osób w UE przypadało w 2016 r. 318 funkcjonariuszy policji.

Najmniej funkcjonariuszy pełniło służbę na Węgrzech. W 2016 r. miało tam być 90 policjantów na 100 tys. obywateli, dalej uplasowała się Finlandia z 137 policjantami, Dania - 186 funkcjonariuszy, Szwecja z 203 mudnurowymi, Anglia oraz Walia (jako część Zjednoczonego Królestwa, bez Szkocji i Irlandii Północnej) z 212 policjantami oraz Rumunia - 242 mudnurowych. Tuż przed wspomnianą Rumunią ulokowała się Polska, gdzie na 100 tys. mieszkańców miało przypadać 263 policjantów. Kolejna w tym zestawieniu Republika Irlandii - 278 funkcjonariuszy na 100 tys. mieszkańców. Poniżej wspomnianej wcześniej średniej unijnej znalazły się jeszcze: Litwa, Niemcy, Estonia oraz Holandia.

image
Grafika - Eurostat

Bezsprzecznie liderem zestawienia był w 2016 r., zgodnie ze statystyką Eurostatu, Cypr, gdyż tam na 100 tys. mieszkańców mieliśmy 573 funkcjonariuszy policji. Państwami, które miały powyżej 400 policjantów na 100 tys. obywateli były jeszcze Słowacja, Portugalia, Włochy, Łotwa, Chorwacja, Grecja oraz Malta. Oprócz samej liczebności policji, Eurostat zwrócił też uwagę na wzrost liczby funkcjonariuszek w ogólnym stanie kadrowym struktur zajmujących się bezpieczeństwem. W 2008 r., a więc na początku badanego okresu, w sumie 16,7 proc. w policjach państw UE stanowiły funkcjonariuszki. W 2016 r. policjantek było już 21,1 proc.

Eurostat wskazał też, że w 2016 r. w systemie penitencjarnym państw UE, na różnych stanowiskach w tym jako strażnicy więzienni, pracowało około 294 tys. osób. Wskazuje się, że i w tym przypadku mowa jest o trendzie zmniejszania się obsad w poszczególnych państwach członkowskich. Jednym z branych pod uwagę czynników jest przy tym spadek liczby osadzonych (o 5 proc.) w skali całej UE, w okresie 2008-2016. 

Należy zauważyć, że Polskiej Policji w 2016 r. stan etatowy wynosił 102 309 funkcjonariuszy, w tym zatrudnionych było 99 938 mundurowych. Tym liczba wakaty stanowiła 2,32 proc. ogólnej liczby etatów. Zgodnie ze stanem na 1 grudnia 2018 r. liczba etatów wzrosła do poziomu 103 309, a zatrudnienie wyniosło 97 953 funkcjonariuszy, przez co liczba wakatów to 5,28 proc.

Eurostat/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze