Reklama

Policja

CBŚP pod nowymi rządami

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Nadinspektor Kamil Bracha pożegnał się z funkcją Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Od 27 lutego jest zastępcą Komendanta Głównego Policji. Jego miejsce w CBŚP zajął inspektor Paweł Półtorzycki.

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Paweł Półtorzycki ma 45 lat. Służbę w Policji pełni od 1 września 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem.

Inspektor pełnił kolejno służbę na stanowiskach: Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP, Naczelnik Zarządu w Olsztynie CBŚP, Zastępca Komendanta CBŚP i p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Odchodzący do KGP nadinspektor Kamil Bracha służbę w CBŚP pełnił od 15 kwietnia 2000 roku, czyli od początku powstania tej komórki organizacyjnej KGP. Przez 19 lat przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, aby w styczniu 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP.

image
Nadinspektor Kamil Bracha. Fot. Policja.pl

Od 29 czerwca 2016 roku do 26 lutego 2019 roku nadinspektor Kamil Bracha zarządzał Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Za czasów tego komendanta CBŚP odnosiło spektakularne sukcesy, co było niewątpliwie też efektem powrotu „do korzeni”, tzn. odciążenie policjantów od prowadzenia drobnych spraw, a skupieniu się na wyjaśnianiu najpoważniejszych śledztw i zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców.

fragmentu komunikatu CBŚP

Po objęciu przez nadinsp. Brachę Centralne Biuro Śledcze Policji zyskało nową siedzibę przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, a podczas zeszłorocznych obchodów Święta Policji nadany został mu sztandar.

Przekazanie władzy

Podczas ceremonii nadinspektor Kamil Bracha pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji o zdaniu obowiązków służbowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Postawiono przede mną nowe zadania, za co serdecznie dziękuję, bo to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego Biura. (...) To Wy zapracowaliście na ten awans, na ten dzień i na to miejsce, w którym teraz się znajduję.

Nadinspektor Kamil Bracha, nowy Zastępca Komendanta Głównego Policji

Dziękując imiennie każdemu z uczestników uroczystości, nadinspektor Kamil Bracha podsumował swoje 19 lat w Biurze podkreślając, że pracował ze wspaniałymi ludźmi, tworzącymi wyjątkową atmosferę.

image
Inspektor Paweł Półtorzycki. Fot. Policja.pl

Paweł Półtorzycki, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, zwracając się do nadinspektora Kamila Brachy powiedział: "Panie Generale, Pana wkład w tworzenie nowego Biura jest nieoceniony. Wróciliśmy "do korzeni", realizujemy te sprawy, które dotyczą wyłącznie zorganizowanych struktur przestępczych działających na terenie Polski, Europy, ale również całego świata".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze