Reklama

Policja

5 milionów odsłon w 2 lata. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa obchodzi "urodziny"

Fot. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Fot. Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Mijają już dwa lata od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie kraju - poinformowała Policja. W tym czasie blisko 1,5 mln użytkowników, 5 mln odsłon strony i ponad 900 tys. naniesionych zagrożeń, co więcej, przekazane przez mieszkańców tą drogą informacje w blisko 50% zostały potwierdzone przez Policję.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie całego kraju począwszy od 5 października 2016 r. Rozwiązanie zostało oparte na Internecie, a przy jego opracowaniu kluczowe były m.in. konsultacje społeczne założeń tego przedsięwzięcia. Sami obywatele wskazywali bowiem swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa na etapie przygotowywania konkretnych rozwiązań. W wyniku tych spotkań powstała aplikacja składająca się z części statystycznej - prezentującej poziom zagrożenia wybranymi kategoriami przestępstw, wykroczeń, zdarzeń drogowych oraz mapa interaktywna - umożliwiająca bezpośrednie działanie użytkownika na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Zobacz:  dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa [Policja.pl]

Bezpłatny i anonimowy dostęp do aplikacji oraz ważna problematyka jaką jest bezpieczeństwo, spowodowały, że aplikacja cieszy się od samego początku funkcjonowania dużą popularnością. Niewątpliwie wpływ na taki poziom zainteresowania ma szybkie i rzeczowe podejmowanie działań przez Policję w celu weryfikacji naniesionego przez obywatela zagrożenia, a w przypadku jego potwierdzenia, skutecznej eliminacji.

Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakresie występujących zagrożeń skutkowały wieloma przedsięwzięciami, również podejmowanymi przez inne podmioty niż Policja, a działające na rzecz bezpieczeństwa, których efektem była eliminacja  wskazanych zagrożeń. W wyniku podejmowanych działań, zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń, jak i w trakcie ich eliminacji, zatrzymano chociażby wielu tzw. „piratów drogowych” znacznie przekraczających dozwoloną prędkość, zwłaszcza na obszarze zabudowanym. Poprawiono również infrastrukturę drogową, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego parkowania pojazdów czy też spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz wiele innych.

Należy przy tym podkreślić, że użytkownicy KMZB nie tylko włączają się w funkcjonowanie aplikacji poprzez nanoszenie zagrożeń, ale również zgłaszają potrzeby związane ze zmianami i rozwojem funkcjonalności tego rozwiązania. W efekcie tych postulatów, w lipcu 2017 r. dokonano ewaluacji projektu wprowadzając liczne udogodnienia takie jak: możliwość dodania opisu zagrożenia, załączenia zdjęć lub filmów, wskazania dnia tygodnia czy pory dnia występowania zagrożenia, czy też korzystania z wersji na urządzeniach mobilnych. Kolejne miesiące doświadczeń będą skutkować dodatkowymi zmianami, dzięki którym korzystanie z aplikacji będzie łatwiejsze.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze