Reklama

Policja

2 mln sztuk amunicji do policyjnych karabinków

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Policja szuka dostawcy 2 mln sztuk amunicji kal. 5,56 x 45 mm FMJ SS 109. Jak na razie nie wiadomo ile formacja zamierza przeznaczyć na zakup, wiadomo jednak, że propozycje zainteresowanych realizacją zamówienia firm powinniśmy poznać 30 czerwca. Amunicja, jeśli przetarg uda się sfinalizować, trafi najprawdopodobniej do kontrerrorystów oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Komenda Główna Policji – jak wynika z ogłoszonego niedawno przetargu – zamierza kupić nawet 2,2 mln sztuk amunicji kal. 5,56 x 45 mm FMJ SS 109. Zamówienie podstawowe obejmuje 2 mln sztuk, a w ramach prawa opcji dostarczone może zostać kolejne 200 tys. sztuk. Policja zakłada, że zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane maksymalnie w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podobny czas na dostawę założono w przypadku, kiedy policja zdecyduje się skorzystać z prawa opcji.

Policja zastrzega, że "przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane." Co więcej, jak czytamy w dokumentach przetargowych "zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione".

image
Fot. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Na oferty formacja czeka do 30 czerwca, a przy ich ocenie pod uwagę brać będzie trzy kryteria: cenę (60 proc.), okres gwarancji (30 proc.) oraz czas realizacji umowy (10 proc.).

Amunicja, której szuka policja, przeznaczona jest m.in. do karabinków HK416, G36 i Haenel, używanych przez pododdziały kontrterrorystyczne i CBŚP.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze