Reklama

Służby Mundurowe

"Pilne" rozporządzenie w sprawie awansów w Straży Marszałkowskiej

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

”W związku z uchyleniem dotychczasowego rozporządzenia istnieje pilna potrzeba wypełnienia luki prawnej uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie Straży Marszałkowskiej” - czytamy w uzasadnieniu, dołączonym do opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu. Dokument dotyczy awansów w tej formacji i przepisów regulujących ich przyznawanie, gdyż poprzednie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie utraciło moc w maju br. 

W projekcie, który pojawił się na stronie RCL dopiero 14 listopada br., określono sposób i tryb mianowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej na stopnie służbowe oraz wzory wniosku o mianowanie na stopień i aktu mianowania na stopień SM, a także tryb ich sporządzania. Jak podkreślają autorzy dokumentu, dotychczasowe rozporządzenie premiera, jeszcze z czerwca 2018 roku, w sprawie mianowania utraciło moc w maju tego roku.

Pilność sprawy skłoniła autorów projektu do zawarcia w jednym zapisów punktu, że akt prawny wejdzie w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. "Termin ten podyktowany jest koniecznością pilnego wykonania upoważnienia ustawowego (...) i ma charakter decydujący dla przyjęcia krótszego niż czternastodniowy terminu vacatio legis (...)" - czytamy w uzasadnieniu. 

W związku z uchyleniem dotychczasowego rozporządzenia istnieje pilna potrzeba wypełniania powstałej luki prawnej uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie Straży Marszałkowskiej.

fragment projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Niezmiennie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej mianuje się na wyższe stopnie w dniu święta tej formacji, świąt narodowych lub obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Mianowanie na stopień podkomisarza i nadinspektora SM następuje z dniem wydania postanowienia prezydenta. Natomiast mianowanie na stopień w korpusie oficerów inny niż wspomniany wyżej następuje z dniem wydania postanowienia marszałka Sejmu. Na pozostałe stopnie mundurowych mianuje się z dniem określonym w rozkazie personalnym uprawnionego organu. Zapisy to, jak podkreślono wyżej, wciąż projekt, który jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o Straży Marszałkowskiej z 2018 roku, w formacji ustanowiono korpus szeregowych (aplikant; starszy aplikant), podoficerski (młodszy strażnik; strażnik; starszy strażnik), chorążych (młodszy aspirant; aspirant; starszy aspirant; aspirant sztabowy) oraz oficerów (podkomisarz; komisarz; nadkomisarz; podinspektor; młodszy inspektor; inspektor; nadinspektor). Na stopnie Straży Marszałkowskiej w korpusie oficerów może być mianowany funkcjonariusz posiadający wykształcenie wyższe. Co więcej, na stopień inspektora może być mianowany tylko zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej, a na stopień nadinspektora funkcjonariusz będący Komendantem SM.

Co ważne, zgodnie z ustawą, mianowanie na kolejny wyższy stopień Straży Marszałkowskiej następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w Straży Marszałkowskiej konkretnego okresu, który wyznaczony jest w ustawie i zależny od stopnia. Istnieją oczywiście "szczególnie uzasadnione przypadki", w których zapisy można będzie obejść. 

image
Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Zapisy projektu, po jego wejściu w życie, obowiązywać będą funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, która - jak wskazano - wciąż liczy 268 osób. Ich liczba nie zmieniła się więc od początku października br., gdy dane te opublikowano w związku ze zmianami planowanymi w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy tej formacji. Docelowo, zgodnie z koncepcją, w SM służbę pełnić ma 280 funkcjonariuszy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze