Nowy "look" policyjnych pojazdów

17 lipca 2020, 11:38
ódź policja BMW i320
Fot. Policja

Policyjna gwiazda i policyjne hasło na radiowozach mają zwiększyć rozpoznawalność pojazdów Policji i zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i propagowanie misji Policji. Tak przynajmniej wynika z projektu resortu infrastruktury, który pojawił się niedawno na rządowych stronach. Warto jednak jednak podkreślić, że zmiany w oznakowaniu - zgodnie z proponowanymi przepisami - będzie można umieścić dodatkowo.

Ministerstwo Infrastruktury ma w planach wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego oznakowania pojazdów policji. Zgodnie z propozycją, na pojeździe policji o niebiesko-granatowej barwie nadwozia będzie można umieścić świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu; oznaczenie rodzaju służby policyjnej; numer taktyczny; napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany). Natomiast na radiowozach o srebrnej barwie nadwozia będzie można dodatkowo umieścić świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu; oznaczenie rodzaju służby policyjnej; numer taktyczny; odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; znak gwiazdy policyjnej na obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem "POLICJA"; napis "POMAGAMY I CHRONIMY" umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej. 

(...) umieszczenie gwiazdy policyjnej z przodu pojazdu nad napisem POLICJA oraz dodanie napisu "POMAGAMY I CHRONIMY" na pojeździe Policji będzie propagować misję Policji oraz wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie i rozpoznawalność policyjnych pojazdów oznakowanych.

Ocena Skutków Regulacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Jak uzasadnia resort, korzystnie wpłynąć może to na zwiększenie rozpoznawalności oznakowanych pojazdów, a w konsekwencji także na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. "Przyczyni się do tego również możliwość umieszczenia gwiazdy policyjnej z przodu pojazdu nad napisem <<POLICJA>> tym bardziej, że w znaku gwiazdy policyjnej umieszczony jest numer alarmowy 112. Informacja o numerze alarmowym 112 będzie miała też aspekt edukacyjny" - czytamy w dokumentach zamieszonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Natomiast możliwość umieszczenia na radiowozie napisu "POMAGAMY I CHRONIMY" przysłużyć ma się propagowaniu misji Policji. "Należy zauważyć, że hasło to zostało wybrane w ramach konkursu na hasło umieszczane na radiowozach, ogłoszonego w czerwcu 2016 r. przez Komendanta Głównego Policji. Potwierdzeniem słuszności tej idei jest duże zainteresowanie z jakim spotkał się konkurs na policyjne hasło, które ma być umieszczone na radiowozach policyjnych, czego efektem była duża liczba propozycji (ponad 4 tysiące) nadesłanych do Komendy Głównej Policji" - podkreślają autorzy projektu.

Umieszczenie na oznakowanych pojazdach napisu "POMAGAMY I CHRONIMY" podyktowane jest zarówno potrzebą wizualizacji hasła wyłonionego w ogłoszonym przez Komendanta Głównego Policji konkursie, jak i dostosowania oznakowania tych pojazdów do standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że większość służb policyjnych w Unii Europejskiej posiada tego rodzaju hasła umieszczone na pojazdach, których barwy i sposób malowania również jest ujednolicony, co ułatwia identyfikację służb porządkowych przez obywateli. Hasło to jest również spójne z hasłami stosowanymi przez inne organizacje policyjne, które deklarują służebną rolę wobec społeczeństwa. Przykładem może tu być hasło Policji amerykańskiej "To serve and to protect" (Służyć i chronić), jak również hasło IPA (International Police Association) napisane w języku esperanto: "Servo per amikeco" (Służba przez przyjaźń).

uzasadnienie Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Ministerstwo infrastruktury chce również, jak wspomniano wcześniej, wprowadzić możliwość oznaczania pojazdów Policji numerami taktycznymi, co ma usprawniać współdziałanie oraz identyfikację pojazdu podczas wykonywania zadań służbowych. 

Jak dowiadujemy się z projektu, koszty wejścia w życie projektu rozporządzenia będą ponoszone w ramach wydatków planowanych w ustawie budżetowej na dany rok na zakup nowych pojazdów, a Policja nie będzie ubiegała się o dodatkowe środki z budżetu państwa. Co ważne, zmiany dotyczyć będą nowo wprowadzonych pojazdów, a te znajdujące się już w eksploatacji będą oznakowane tak, jak dotychczas.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 29
Typ
piątek, 31 lipca 2020, 02:20

Zamiast wprowadzać zbędne zmiany to by można zainwestować w auta z 3 klasą.

zdegustowany
wtorek, 28 lipca 2020, 11:53

A co to znaczy "look"? Nie znam angielskiego, bo nie muszę, a wszędzie pojawia się dziwna mania stosowania zwrotów anglojęzycznych. Jaki to ma cel? Dominacji językowej. Wszyscy chcą nas w jakiś sposób zdominować, a my chętnie na to przystajemy. Czyż nie mamy swojego języka ojczystego? Czyż nie należy go pielęgnować? M. Rej napisał: "Polacy nie gęsi, swój język mają". Widać Polacy dobrze się czują w roli gęsi. A co z ustawą o języku Polskim? U nas dobre prawo, to martwe prawo.

Kkkk
poniedziałek, 20 lipca 2020, 02:49

Na nowe logo to są zbędnie wydawane miliony a na buty ,wyposażenie to nie ma.

HanSolo
poniedziałek, 20 lipca 2020, 00:18

"To serve an to protect"? Tu? W jakiej mierze? Przestępczość spadła do rekordowo niskich poziomów, choć spadek już od 2016 sporym wysiłkiem MSW wstrzymano - zaostrzając ponowie wyroki i robiąc z byle Kowalskiego bandytę na silę. Tak czy inaczej Policja z krajowym spadkiem przestępczości nie miała nic wspólnego. I oby stan ten się utrzymywał jak najdłużej. Jak wspomniałem bowiem (od 2016), istnieje zagrożenie, że ich "wysiłki" i ingerencja, mogą w naturalnym procesie cywilizowania się społeczeństwa zacząć przeszkadzać. Warto pamiętać że żyjemy w kraju w którym zmusza się demonstrantów siłą do łamania prawa po czym brutalnie, siłą, się "egzekwuje" przepisy. Przy czym zarówno wyszkolenie jak i profesjonalizm nie zmienił się od dekad. Wiem doskonale, moi koledzy pracują w resorcie dość długo i szczędzą mi "opowieści". Proponuje napis "POLICJA - jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się wyłącznie interesami Policji"

kajmat
niedziela, 19 lipca 2020, 22:21

I jeszcze jedno - przed rokiem na Europoltechu policja pokazała nowe oznakowanie z elementami podwyższonej widzialności (fluoro-żółte pasy/wieloboki), podobne do stosowanego za Odrą. Czy pomysł upadł, czy może będzie wdrażany za jakiś czas w ramach kolejnej nowelizacji rozporządzenia?

Tweets InfoSecurity24