Reklama

Służby Mundurowe

Nadzór nad służbami w rękach dwóch osób. Minister Kamiński rozdzielił zadania w MSWiA

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Zgodnie z zapowiedziami, szef MSWiA podpisał nową decyzję kompetencyjną. Wynika z niej, że bezpośredni nadzór nad służbami mundurowymi, które podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawować będą sam szef resortu Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik, który został jednocześnie pierwszym zastępcą ministra. Oprócz niego w MSWiA będzie jeszcze trzech wiceministrów: Paweł Szefernaker, Krzysztof Kozłowski oraz Błażej Poboży, którzy zachowali piastowane w poprzedniej kadencji stanowiska. 

Zgodnie z podpisaną dziś decyzją kompetencyjną, szef MSWiA będzie bezpośrednio nadzorował pracę Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu będą też podlegały: Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Nadzór na Służbą Ochrony Państwa oraz Państową Strażą Pożarną sprawować będzie sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Będzie on też pełnił funkcję pierwszego zastępcy ministra Mariusza Kamińskiego i koordynował działania: Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Wiceministrowi będą podlegali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. W zakresie obowiązków wiceministra Macieja Wąsika znalazł się również nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Warto też dodać, że zarówno Mariusz Kamiński jak i Maciej Wąsik, oprócz zadań w MSWiA, nadzorować będą także służby specjalne. Szef resortu, oprócz teki ministra spraw wewnętrznych i administracji, podobnie jak pod koniec poprzedniej kadencji, pełni również funkcję ministra koordynatora służb specjalnych. Maciej Wąsik, o czym sam poinformował w ubiegłym tygodniu, będzie nadal sekretarzem Kolegium ds. służb specjalnych.

Po raz kolejny w kierownictwie MSWiA znalazł się Paweł Szefernaker, który będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Będzie koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów. 

Sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski będzie nadzorował pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Jak narazie jedynym podsekretarzem stanu w resorcie, będzie Błażej Poboży, który tę funkcję pełnił również pod koniec poprzedniej kadencji. Przypomnijmy, że jako jedyny w kierownictwie MSWiA pojawił się kiedy resortem rządził już Mariusz Kamiński. Poboży będzie koordynował pracę Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Funduszy Europejskich, a także Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też odpowiadał za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Warto przypomnieć, że w kierownictwie MSWiA nie znalazło się miejsce dla Jarosława Zielińskiego, który przez lata nadzorował służby mundurowe. W gronie wiceministrów zabrakło też Sylwestra Tułajewa, który po zaledwie kilku miesiącach w MSWiA (na stanowisko wiceszefa resortu powołała go Elżbieta Witek) musiał pożegnać się ze stanowiskiem. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze