Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowe stypendia od komendantów?

Autor. MSWiA

Projekt ustawy o ochronie ludności to jeden z bardziej złożonych, obok ustawy o ochronie ojczyzny, aktów prawnych jakie w ostatnich latach pojawiły się na polskim „rynku legislacyjnym”. Dokument do którego dotarła redakcja, choć nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, oprócz tego, że zakłada rewolucję w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przewiduje m.in. wprowadzenie specjalnego stypendium dla studentów. Przyznawać mieliby je szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, a student były zobowiązany otrzymane dofinansowanie odsłużyć.

Reklama

Oczekiwanie na projekt ustawy o ochronie ludności trwa już od wielu lat, więc nie jest niczym dziwnym, że dokument, który powstał w MSWiA – choć jeszcze oficjalnie nie został opublikowany – budzi tyle ciekawości. Z wersji, do której dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, wynika dość jasno, że z jednej strony resort szykuje prawdziwe "trzęsienie ziemi" w systemie zarządzania kryzysowego, a z drugiej znacząco wzmacnia swoją rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jak zwykle to bywa w tak obszernych dokumentach, nie zawsze wszystkie proponowane regulacje wprost odnoszą się do podstawowej materii jakiej ustawa dotyka. Tak stało się i tym razem i w projekcie znajdziemy m.in. przepisy wprowadzające specjalne stypendium dla studentów, które przyznawać mieliby komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Stypendium, jak czytamy, miałoby być finansowane ze środków funduszu centralnego (będącego częścią Funduszu Ochrony Ludności), którego dysponentem ma być minister właściwy do spraw wewnętrznych. Warto przypomnieć, że cały Fundusz Ochrony Ludności, który stanowi finansowe zaplecze systemu ochrony ludności, opiewać ma na minimum 0,1 proc. PKB, co przy obecnych założeniach daje rocznie kwotę ponad 2,6 mld złotych. 

Zgodnie z założeniami, stypendium przyznawane mogłoby być na nie dłużej niż 5 lat i taki sam czas student zobowiązany byłby odsłużyć – po zakończeniu nauki – w konkretnej formacji. Jak na razie nie wiadomo studenci jakich kierunków mogliby ubiegać się o dofinansowanie, jednak – jak czytamy – "szczegółowe kryteria i tryb przyznawania, maksymalną wysokość oraz sposób wypłacania stypendium, a także maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów", w drodze rozporządzenia określić ma szef MSWiA. Wszystko to – jak dodano – "mając na uwadze potrzeby kadrowe służb oraz koszty kształcenia".

Czytaj też

Rozwiązania jakie zaproponowano na pierwszy rzut oka wydają się wychodzić naprzeciw pewnym problemom z jakimi od lat borykają się służby mundurowe. Chodzi o trudności z zachęceniem do wstępowania w mundurowe szeregi specjalistów i ekspertów. Być może zobligowanie absolwentów np. informatyki, chemii czy biologii do 5-letniej służby docelowo pozwoli choć część z nich zatrzymać w formacjach, co i tak stanowiło będzie pewien systemowy sukces. Dziś to jednak oczekiwania nieco na wyrost, bowiem nie do końca jasne jest dlaczego projekt ustawy do dziś nie został opublikowany, ani czy kiedy to już się stanie, to oficjalny dokument zawierać będzie analogiczne zapisy do tych z projektu datowanego na 14 lutego.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze