Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Szybsze mianowanie na wyższy stopień służbowy w SCS?

Fot. KAS
Fot. KAS

Sejmowa Komisja ds. Petycji zajmie się propozycją skrócenia do trzech lat maksymalnego okresu pełnienia przez funkcjonariusza służby Celno-Skarbowej służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów. 

Petycja w sprawie zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do Sejmu trafiła w styczniu br. Modyfikacja wprowadzona ma zostać dokładnie w art. 197 ust. 1 tego dokumentu. Autor petycji proponuje bowiem skrócenia do trzech lat maksymalnego okresu pełnienia służby w danym stopniu służbowym w korpusie szeregowych, podoficerów i aspirantów tej formacji.

Mianowanie na wyższy stopień służbowy następuje odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej i nie może nastąpić później niż po odbyciu 3 lat służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów, z wyłączeniem stopnia starszego aspiranta, i nie wcześniej niż po odbyciu służby w stopniu:

Nowe brzmienie art. 197 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej proponowane w petycji

Obecnie przepis ten mówi o wymaganych pięciu latach i, jak podkreśla autor petycji, gwarantuje funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej "obligatoryjne wyróżnienie w postaci mianowania na wyższy stopień służbowy w przypadku pięciu lat nienagannej służby". Co więcej, regulacja ta nie zmieniła się od czasu utworzenia KAS w 2016 roku, a zmienić miały się "istotne okoliczności mające wpływ na status prawny funkcjonariuszy". Autorowi chodzi mianowicie o objęcie funkcjonariuszy z SCS mundurowym zaopatrzeniem emerytalnym. Pojawienie się możliwości wcześniejszego odejścia na emeryturę sprawić miało, że przepis ten utracił swoją funkcję motywacyjną, by jak najdłużej pozostać w służbie. Ma również "skutkować brakiem możliwości osiągnięcia przez funkcjonariusza wysokiego stopnia służbowego przed nabyciem uprawnień do emerytury policyjnej". 

"Skrócenie - wymaganego do obligatoryjnego mianowania na wyższy stopień służbowy - okresu służby z 5 do 3 lat będzie miało pozytywny, motywacyjny wpływ na funkcjonariusza" - podkreśla na koniec autor propozycji.

Jeszcze w połowie lutego br. petycja skierowana została do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Posłowie nie zdążyli się nią jednak jeszcze zająć.

Analizę ścieżki kariery w formacji zapowiadała w grudniowej rozmowie z InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z rozważanych rozwiązań, nad którego wprowadzeniem trwały już prace legislacyjne, był obligatoryjny awans w stopniu po ukończeniu służby przygotowawczej. "Chcemy docenić pracę tych funkcjonariuszy już na samym początku ich drogi" - podkreślała.   

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama