Reklama

Służba Celno-Skarbowa

SCS idzie w ślady służb MSWiA. Resort finansów pracuje nad wprowadzaniem świadczenia za długoletnią służbę

Autor. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

To wprawdzie jeszcze nie powód do euforii, ale funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Wszystko za sprawą zmian jakie już niebawem mogą ich dotyczyć. Chodzi o świadczenie, które dedykowane ma być mundurowych z minimum 15-letnim stażem służby. Resort finansów zapewnia, że odpowiedni projekt ustawy jest już „w trakcie wewnętrznego procedowania”.

Reklama

Tym razem obawy celników – wyrażane kilka dni temu - dotyczące pominięcia ich przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w innych mundurowych formacjach, mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak się bowiem okazuje, tym razem, mają oni zostać objęci zmianami analogicznymi do tych, jakie kierownictwo MSWiA oraz resortu sprawiedliwości proponuje "swoim" funkcjonariuszom. Chodzi o progresywny mechanizm mający na celu zachęcenie funkcjonariuszy do pozostania w służbie.

Reklama
W trakcie wewnętrznego procedowania znajduje się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Projekt przewiduje, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną objęci świadczeniem za długoletnią służbę, podobnie jak w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych.
fragment komunikatu Szefa KAS z 13 grudnia 2022 r.
Reklama

Co zakładają zmiany? Jak zaznacza Szef KAS, zgodnie z procedowanym projektem funkcjonariusz SCS otrzyma świadczenie za długoletnią służbę po 15 latach w mundurze. Wyniesie ono wtedy 5 proc. uposażenia zasadniczego, jednak będzie wzrastać o 1 proc. po każdym kolejnym roku służby, aż do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. Ma ono być wypłacane co miesiąc, do momentu rozwiązania stosunku służbowego. Podobnie jak w przypadku służb MSWiA, świadczenie o którym mowa, będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury po przesłużeniu 32 lat. 

Do ustalenia okresu służby, od którego naliczane będzie świadczenie będą miały zastosowanie przepisów ust. 3 i 4 art. 240 ustawy o KAS. Będą to dokładnie takie same zasady, jak przy ustalaniu daty od której przysługuje dodatek stażowy.
fragment komunikatu Szefa KAS z 13 grudnia 2022 r.

Jak na razie ani w przypadku służb podległych MSWiA i MS – które nadal prowadzą akcję protestacyjną – ani w przypadku mundurowych z SCS nie pojawił się oficjalnie żadem projekt zmian w przepisach. Co więcej, funkcjonariusze Policji, PSP, SG czy SW czekać mają na szczegółowe kalkulację dotyczące skutków potencjalnych zmian. MSWiA przygotować miało nawet specjalny kalkulator , który pozwoli obliczyć zarówno uposażenie (to po przyszłorocznej waloryzacji oraz wejściu w życie świadczenia po 15 latach służby) jak i emeryturę, jaką mogliby otrzymać odchodząc ze służby na początku 2023 roku. Z informacji jakie podał NSZZ Policjantów wynika, że dedykowana aplikacja jest już gotowa i niebawem powinna być dostępna.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze