Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Celnicy przewidują dyskryminację

Fot. Podkarpacka KAS
Fot. Podkarpacka KAS

Służba Celno-Skarbowa nie ufa, że resort finansów - któremu podlega - zatroszczy się o jej interesy i zapewni, że nie będzie traktowana gorzej, niż inne formacje mundurowe. A to wszystko w kontekście finansowych zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W podległych sobie służbach zamierza ono nie tylko przywrócić dodatek graniczny, ale również rozszerzyć dodatek stołeczny i wprowadzić świadczenie motywacyjne dla mundurowych, którzy osiągnęli 15 lat wysługi. Funkcjonariusze SCS, opierając się na doświadczeniu, są pewni, że nie pociągnie to za sobą modyfikacji w przepisach ich dotyczących.

Reklama

Resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział 5 grudnia pakiet modyfikacji w przepisach podległych mu służb. Chodzi dokładnie o zmiany finansowe, zakładające wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla wszystkich mundurowych z co najmniej 15-letnim stażem służby, przywrócenie dodatku granicznego, rozszerzenie dodatku stołecznego, podwyższenie dodatku terenowego i zasilenie funduszu nagród 30 mln złotych. Kolejne modyfikacje dotyczą minimalnego progu dodatku funkcyjnego, który ma zostać podwyższony do 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku, a Państwowa Straż Pożarna ma odnotować podwyższenie pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji). Wprowadzona zostać ma również coroczna waloryzacja tych świadczeń. Uzgodniono także, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji, co pozwolić ma na zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji podległych MSWiA. Lista nie jest więc krótka, ale dotyczy tylko - o czym wspomniano wcześniej - jedynie formacji podległych MSWiA - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Możliwe również, że o swoich mundurowych upomni się - jak to bywało wcześniej - resort sprawiedliwości i zostaną oni objęci częścią tych rozwiązań.

Reklama

Związkowcy z ZZ Celnicy.pl - dość pesymistycznie, ale na bazie dotychczasowych doświadczeń - przewidują już, że takie pozytywne dla ich finansów rozwiązania mogą nie zostać wprowadzone w Służbie Celno-Skarbowej. Jak relacjonują, już na początku listopada br. część z nich mieli przedstawić w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a sprawa trafiła do resortu finansów. Od tamtej pory jednak nie otrzymali żadnej odpowiedzi. "Związek poinformował już MF, że środowisko nie wyobraża sobie innego traktowania służb w tym i innych aspektach" - czytamy w komunikacie związku. Wprowadzenie analogicznych rozwiązań, m.in. dot. dodatku stażowego oraz świadczeń motywacyjnych czy podniesienia dodatku kontrolerskiego do tysiąca złotych, ma być również na liście spraw do omówienia na najbliższym spotkaniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Bartoszem Zbaraszczukiem.

Czytaj też

"Funkcjonariusze SCS mają już dosyć dyskryminacji" - podsumowują komunikat związkowcy, nawiązując do tego, co sygnalizują już od dłuższego czasu. Przykłady nierównego traktowania, które już wielokrotnie wskazywali, to np. brak 100-proc. wypłaty podczas zwolnienia lekarskiego w przypadku zarażenia COVID-19, brak dodatków motywacyjnych po 25 i 28,5 latach służby, kwestia ochrony prawnej podczas wykonywania obowiązków służbowych, różnica (oczywiście na niekorzyść SCS) w podwyżkach w stosunku do innych służb, czy brak nagród dla mundurowych działających na tzw. pierwszej linii. Oczywiście dyskryminacja SCS w tych przypadkach polegać ma na tym, że we wszystkie te mechanizmy wyposażone są inne formacje, głównie te podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

Niedawno, bo we wrześniu br. udało się również dojść do porozumienia w sprawie nowej uchwały modernizacyjnej która dotyczyć będzie Krajowej Administracji Skarbowej. Podpisane wtedy dokumenty zakładały m.in., że w ramach kolejnej modernizacji funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą liczyć w przyszłym roku na podwyżkę w wysokości prawie 700 złotych brutto, a w kolejnych latach (2024 r. i 2025 r.) wynieść ma ona niemal 500 zł. Projekt ustawy trafił po koniec września do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze