Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Podwyżki w SCS. Oprócz waloryzacji, także modernizacja

Fot. InfoSecurity24.pl

Już niebawem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą liczyć na podwyżki. I nie mówimy tutaj jedynie o waloryzacji uposażeń, którą od 1 marca otrzymać powinni wszyscy mundurowi, ale także o środkach przewidzianych w dedykowanej KAS uchwale modernizacyjnej. Łącznie w tym roku funkcjonariusze SCS mogą otrzymać wypłaty zwiększone o prawie 700 złotych brutto. 

Reklama

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej związana jest z podpisanym w ubiegłym roku porozumieniem oraz wejściem w życie programu "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025". Przewidziano w nim, że w latach 2023-2025 wzrost przeciętnego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SCS odpowiednio o: 699,60 zł w roku 2023, i 499,60 zł w roku 2024 i 2025. "Wzrost miesięcznego przeciętnego uposażenia obejmuje uposażenie zasadnicze oraz wynikający ze wzrostu uposażenia zasadniczego wzrost dodatku za wieloletnią służbę" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. 

Reklama

Skutki finansowe w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian wynieść mają łącznie ok. 74,20 mln zł. "Obliczenia kosztów dotyczą tylko tych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej dla których obecny mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości uposażenia zasadniczego na stanowisku służbowym jest niższy niż ujęty w projektowanym rozporządzeniu. W przypadku wakatu przyjęto, że ww. minimalny mnożnik nie może być niższy niż 1,7" – tłumaczą twórcy zmian przepisów. 

Czytaj też

Jak czytamy w udostępnionych dokumentach, "minimalny mnożnik uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej w grupie II na najniższym stanowisku służbowym nie uległ zmianie od 24 marca 2010 roku i wynosi 1,227". Przy zastosowaniu do wyliczeń kwoty bazowej dla uposażenia zasadniczego dla funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej w wysokości 1873,84 uposażenie zasadnicze dla ww. funkcjonariusza wyniosło 2299,20 zł. Dziś najniższe uposażenie zasadnicze według tego mnożnika wynosi jednak 2213,27 zł. Spadek ten – jak czytamy – "wynika ze zmiany systemu ubezpieczeń społecznych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i objęciem od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym".

Reklama
Powyższe powoduje konieczność zwiększenia minimalnego mnożnika uposażenia zasadniczego na ww. stanowisku. Średni mnożnik uposażenia zasadniczego na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej wynosi obecnie 1,714. Najniższe uposażenie zasadnicze dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy obliczane jest wg mnożnika 1,700. Tym samym istnieje konieczność podniesienia najniższych mnożników uposażenia zasadniczego przede wszystkim w tej grupie stanowisk specjalistycznych.
fragment Oceny Skutków Regulacji, nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Jak wskazano, kwota o której mowa, uwzględnia 7,8-proc. waloryzację przewidzianą na 2023 rok. 

Nowe przepisy wejdą w życie z mocą od 1 stycznia, więc mundurowi mogą liczyć zapewne na wyrównania. Z informacji zawartych na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że uwag do projektu nie wniósł Związek Zawodowy Celnicy PL.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze