Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Mundurowi SCS z wyższą wielokrotnością kwoty bazowej

SCS Służba Celno-Skarbowa
Autor. Krajowa Administracja Skarbowa/Twitter

Zmiana wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej jest już oficjalna. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się bowiem w Dzienniku Ustaw RP. Co ważne, modyfikacja będzie obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2022 roku. Mundurowi otrzymają więc odpowiednie wyrównanie.

Reklama

Dokumenty zakładające zmianę, a dokładnie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowe na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się w maju br. I jak informował wtedy InfoSecurity24.pl, modyfikacja ta wynika z ustawy budżetowej na 2022 rok, która zakłada zwiększenie uposażeń o 4,4 proc. W planach resortu finansów jest również uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, które przeznaczone zostaną na podwyżki dla mundurowych tej formacji. Związane jest to z ustanowieniem, jeszcze w 2019 roku, wieloletniego (lata 2020-2022) programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Podwyżki sfinansowane zostaną również w ramach limitów wydatków określonych w ustawach budżetowych na rok 2023 i na kolejne lata, oczywiście we właściwych częściach budżetowych, bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lipca, które opublikowano w Dzienniku Ustaw RP, wielokrotność kwoty bazowej dla mundurowych Służby Celno-Skarbowej, a etatów jest tu ok. 11 tys., zwiększy się dokładnie o 0,23, czyli z poziomu 3,65 do 3,88. Co ważne, nowa „stawka" obowiązywać będzie od 1 stycznia br. Jak informował resort finansów przy okazji publikacji projektu tych zmian, przy wyliczeniu wielokrotności kwoty bazowej na 2022 r. zastosowano kwotę bazową – 1803,16 zł i przyjęto etaty i kwoty limitu zawarte w ustawie budżetowej na rok 2022. Wzięto również pod uwagę kwoty wynikające z planowanego uruchomienia rezerwy celowej zaproponowane w programie wieloletnim modernizacji. W związku z tym, na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej tylko w 2022 r. zabezpieczono ponad 56 mln zł. W 2023 r. nastąpi natomiast wzrost wydatków na nagrodę roczną w wysokości 4 736 000 zł, zatem łączny wzrost wydatków w 2023 r. i w każdym roku następnym, aż do 2032 roku, wynosić ma ponad 61 mln zł.

Wzrost uposażenia funkcjonariuszy i związany z tym wzrost wielokrotności kwoty bazowej wpłynie także na wzrost podstawy emerytury. Resort finansów szacował, że wywoła to skutek dla wydatków budżetu państwa w latach 2022-2032 w wysokości 90,03 mln. Przez kolejnych 10 lat będzie wynosił więc: w 2022 - 2,00 mln zł, w 2023 - 3,45 mln zł, 2024 - 4,75 mln zł, 2025 - 6,07 mln zł, 2026 - 7,37 mln zł, 2027 - 8,60 mln zł, 2028 - 9,78 mln zł, 2029 - 10,69 mln zł, 2030 - 11,55 mln zł, 2031 - 12,44 mln zł, 2032 - 13,33 mln zł. Są to jednak oczywiście szacunki, na które wpłyną zarówno np. inflacja, jak i liczba funkcjonariuszy, którzy zdecydują się zrezygnować ze służby.

Ogólnie, w ciągu 10 lat, finansowe skutki zmian wielokrotności kwoty bazowej wynieść mogą ponad 762 mln złotych.

Czytaj też

Na zwiększenie uposażenia mundurowi czekali od 2020 roku, gdy dokonano ostatnich zmian m.in. w wielokrotności kwoty bazowej (do funkcjonującego obecnie poziomu 3,65). Nie otrzymali ich bowiem w 2021 roku (choć taki był plan), gdyż - jak podkreślała w rozmowie z InfoSecurity24.pl ówczesna szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska - nie można ich było zrealizować. Modernizacja trwała jednak w formacji w zakresie wymiany sprzętu czy poprawie warunków służby.

SCS doczekał się więc podwyżek (wynikających także z innych nowelizacji), ale nie oznacza to, że z sytuacji jest zadowolony. Są one bowiem ok. dwa razy mniejsze, niż np. w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak jeszcze parę miesięcy temu, w odpowiedzi na interpelację sejmową, podkreślał Bartosz Zbaraszczuk, czyli szef Krajowej Administracji Skarbowej, podwyżki wynoszą tyle, na ile mógł sobie pozwolić w tym roku resort finansów. Dodawał, że różnice wynikać mogą z różnych terminów realizacji programów wieloletnich, inaczej modernizacyjnych. Komentarz ten był dość skromny, ale uzupełniała go wypowiedź poprzedniej szefowej KAS Magdaleny Rzeczkowskiej, na chwilę przed objęciem stanowiska ministra finansów. Jak oceniała w rozmowie z InfoSecurity24.pl w połowie kwietnia br., "to nie jest tak, że uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odbiegają od uposażeń funkcjonariuszy innych służb - one kształtują się na podobnym poziomie, a w niektórych przypadkach są nawet wyższe". Dodała także, że podwyżki w KAS rozpoczęły się w 2017 roku, więc dodatkowych środków na wynagrodzenia nie przyniosła tylko uchwała modernizacyjna na latach 2020-2022 (nad kolejną mają trwać już prace).

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama