Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z większą wypłatą

Fot. KAS
Fot. KAS

Minister Finansów podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, co pozwoli na rozdysponowanie środków na podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy SCS - poinformował związkowców Związku Zawodowego Celnicy PL Krzysztof Stanisławski, dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń w resorcie finansów. Zgodnie z sygnowanym przez minister Teresę Czerwińską dokumentem, 1 stycznia tego roku stosuje się nowy mnożnik kwoty bazowej.

Rozporządzenie minister finansów datowane jest na 20 lutego i wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Dokument zmienia rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Złożony przez minister Czerwińską podpis pozwala na rozdysponowanie środków na podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy SCS, co stanowi pierwszy etap modernizacji formacji zapowiadanej w 2018 roku.

Przedstawiciele ministerstwa poinformowali również, że "na podwyżki w roku 2019 została zabezpieczona kwota 418 mln złotych – z rezerwy celowej uwzględniająca wszystkie pochodne uposażenia/wynagrodzenia". Warto zaznaczyć, że zmiany mnożnika kwoty bazowej dotyczą jedynie górnych jego wartości. Oznacza to więc, że nie zmieni się najniższa kwota, którą poszczególni funkcjonariusze dostaną za swoją pracę, zwiększyła się jednak szansa na to, że zarobią oni na swoich stanowiskach więcej. 

Przykładowo dla pracującego w resorcie finansów szefa Krajowej Administracji Skarbowej nowy mnożnik wynosi, zgodnie z zapisami dokumentu, od 6,233 do 6,900, a wcześniej kształtował się na poziomie 6,233-6,500. Ze stanowisk obsługujących ministerstwo najmniejsze wartości mnożnika przypadają na młodszego specjalistę Służby Celno-Skarbowej (wcześniej 1,457-1,564, a obecnie - 1,457-2,300).

W przypadku funkcjonariuszy pracujących w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, najwięcej potencjalnie zarobić będzie mógł dyrektor izby z mnożnikiem 3,840-6,200 (wcześniej 3,849-5,500). Natomiast najmniej, młodszy specjalista SCS - 1,227-2,300 (wcześniej 1,227-1,413). Oczywiście mówimy tu o uposażeniu zasadniczym, nieobejmującym dodatków za wieloletnią służbę, stopień służbowy, funkcyjnego na stanowisku kierowniczym, tych uzasadnionych  szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami, czy uzasadnionych szczególnymi warunkami pełnienia służby - jak wyszczególniono w ustawie o KAS.

Warto zaznaczyć, że zarówno policja, jak i straż graniczna, straż pożarna czy służba więzienna nie mają tzw. widełek jeżeli chodzi o mnożniki kwoty bazowej. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 kwota bazowa dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wynosi 1 701,09 zł brutto.

Służba Celno-Skarbowa, będąca częścią Krajowej Administracji Skarbowej jako ostatnia formacja podpisała porozumienie w związku z zakończonym w zeszłym roku protestem służb mundurowych. Zgodnie z listopadowymi ustaleniami, od stycznia 2019 roku mieli oni liczyć na podwyżki w miesięcznej wysokości 655 złotych brutto dla każdego pracownika i funkcjonariusza. Kwoty podwyżek mają zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. 

Projekt "w budowie"

W listopadzie 2018 roku ustalono również, że do opracowania programu modernizacji KAS, zostanie powołany specjalny zespół. Zmianie ulec mają także zasady emerytalne. Mają one być tożsame z tymi, jakie wywalczyły pozostałe służby, a więc przejście na emeryturę możliwe będzie po 25 latach służby bez wymogu ukończenia 55 lat życia. Szef KAS zobowiązał się do przygotowania odpowiedniej nowelizacji ustawy.

Prace nad dalszą modernizacyjną nadal trwają. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nadinspektor Piotr Walczak, modernizacja, którą formacja chce realizować w latach 2020–2022, zostanie uregulowana w uchwale Rady Ministrów.

Zakładamy, że koszt realizacji uchwały wyniesie około 1,9 mld złotych. Z tej kwoty na podwyższenie płac przeznaczone zostanie około 660 mln złotych, a ponad 1,2 mld zł to planowany koszt zakupów pojazdów, sprzętu do kontroli oraz rozszerzenia bazy nieruchomości KAS. Ale proszę pamiętać, że tutaj mówimy o kwotach wydatkowanych od 2020 roku. Natomiast podwyższanie wynagrodzeń i uposażeń zacznie się już w 2019 roku.

nadinspektor Piotr Walczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Jak informowali parę dni temu związkowcy, "strona społeczna wyraziła zaniepokojenie brakiem udziału strony społecznej w pracach nad Projektem Uchwały modernizacyjnej". Podczas spotkania z przedstawicielami resortu finansów zapewniono ich jednak, że "w najbliższym czasie będą zaproszeni" do prac nad ustawą, a "brak do chwili obecnej udziału w pracach spowodowany było chęcią przedstawienia wstępnego Projektu Uchwały tzw. produktu wyjściowego i dopiero dalszego jej przygotowywania z przedstawicielami Związków Zawodowych".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze