Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Emerytura w KAS jak w służbach MSWiA? Projekt ustawy w Sejmie

Fot. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Fot. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej mogą w najbliższym czasie zyskać analogiczne uprawnienia w zakresie nabywania emerytur, co przedstawiciele wszystkich pozostałych służb mundurowych. Takie zmiany zakłada projekt ustawy, który trafił do Sejmu. Nowe regulacje są efektem anonimowej petycji, którą wpłynęła do sejmowej komisji do spraw petycji. 

Twórcy projektu zmian ustawowych wskazali, że dążą do eliminacji przepisów, które ich zdaniem powodują, że zasady nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej są mniej korzystne niż zasady odnoszące się do wszystkich pozostałych służb mundurowych. Porównuje się je do funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy też Służby Więziennej.

Dotychczas, na mocy zmian jakie wprowadziła ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin funkcjonariusze celni zostali włączeni do systemu emerytalnego, którym są objęci funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych. Do tego momentu, to właśnie Służba Celna była jedyną formacją mundurową, której funkcjonariuszom nie przysługiwały uprawnienia wynikające z tego systemu.

Co ciekawe, w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej zasady emerytalne mówiące o konieczności ukończenia 55 lat życia dotyczyły zarówno mundurowych przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku jak i po tej dacie. Przypomnijmy, że w przypadku innych służb mundurowych wymóg ten stosowany był jedynie wobec funkcjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2013 roku. Twórcy projekty zauważają też, że ustawa dotycząca zaopatrzenia emerytalnego mundurowych z KAS "zawiera dodatkowe, nieznane żadnym z pozostałych służb mundurowych, warunki nabycia uprawnień emerytalnych". Jednym z nich jest "wymóg wykonywania tzw. zadań policyjnych w okresie służby przez okres co najmniej 5 lat (analogicznego wymogu poprzez określenie charakteru wykonywanych zadań nie stawia się wobec osób z innych „służb mundurowych").

Stąd też, zgodnie ze stanowiskiem sejmowej komisji do spraw petycji, zaproponowane parlamentowi rozwiązania zmierzają do unifikacji podejścia wobec wszystkich służb mundurowych i stosowania identycznych zasad nabywania uprawnień emerytalnych. Dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej ma to oznaczać zastosowanie jedynie kryterium okresu służby, bez uwzględniania charakteru zadań powierzanych przez przełożonych. Obecnie projekt trafił do Biura Legislacyjnego Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych, gdzie ma być sformułowana opinia.

O tym, że kierownictwo KAS chce zapewnić pracownikom i funkcjonariuszom administracji skarbowej takie same warunki jakie mają mundurowi podlegający MSWiA, mówił już na początku grudnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceminister finansów i wiceszef KAS, nadinsp. Piotr Walczak. "Podkreślam, że chcemy zapewnić pracownikom i funkcjonariuszom KAS takie warunki jak otrzymały służby podległe MSWiA. Na pewno nasi pracownicy i funkcjonariusze nie powinni czuć się poszkodowani" - mówił Walczak.

JR/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze