Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Celnicy komentują projekt zmian w mundurowej ustawie emerytalnej

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Projekt zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych, dotyczący art. 15a, trafił do konsultacji. Dokument do zaopiniowania otrzymali m.in. związkowcy z NSZZ Policjantów, o czym poinformował wielkopolski zarząd wojewódzki związku. O zmiany w systemie emerytalnym, oprócz funkcjonariuszy służb podległych MSWiA czy mundurowych z Służby Więziennej, walczy też Służba Celno-Skarbowa. I choć – jak wynika z upublicznionej korespondencji między ZZ Celnicy PL a szefostwem resortu finansów – nie wszystkie zaproponowane w projekcie przygotowanym przez MSWiA rozwiązania podobają się celnikom, oczekują oni włączenia SCS do prac na kształtem nowych rozwiązań.

"W nawiązaniu do pisma wiceministra Pana Piotra Dziedzica z dnia 07 grudnia 2020r. uprzejmie informujemy, że 9 lutego br. w wykazie prac Rady Ministrów został uwzględniony projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, który przewiduje zmiany poprzez dodanie art.15aa. Z zawartych informacji w BIP wynika, że projekt zostanie przyjęty przez Rząd do końca I kwartału br." – pisze w liście do Minister Magdaleny Rzeczkowskiej, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przewodniczący ZZ Celnicy PL Sławomir Siwy. Jak dodaje, resort deklarował, że związek "zostanie włączony do prac nad tym projektem, jak tylko zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów". Z dalszej części listu wynika, że tak się jednak nie stało, bowiem Siwy wnioskuje o spotkanie "celem wypracowania kompleksowego uporządkowania kwestii emerytur mundurowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i uspokojenia nastrojów w środowisku".

Mamy tutaj na myśli także projekt ustawy o KAS i możliwe do wprowadzenia zmiany w emeryturach, które uporządkują wreszcie wszystkie tematy z tym związane.  

Nieuregulowane są także kwestie, które pojawiają się w ostatnich wyrokach Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jak np. waloryzacja emerytur od dnia zwolnienia do dnia przyznania prawa do emerytury, zaliczenie urlopu wychowawczego, innych absencji do wybranych 10 lat. Poza wyrokami Sądu także inne kwestie poruszane w licznych Petycjach złożonych w Komisji ds. Petycji i inne, o których informujemy stale.

fragment listu przewodniczącego ZZ Celnicy PL do Magdaleny Rzeczkowskiej, szefa KAS

Związkowcy wyrażają jednak przekonanie, że "w duchu konstruktywnego dialogu" mogą osiągnąć konsensus, który "uspokoi narastające niepokojące nastroje w środowisku zawodowym".

Trwają konsultacje

Projekt zmian, potocznie w mundurowym środowisku nazywany "15a", jest jednym z tych, na który funkcjonariusze czekają już od lat. MSWiA, choć ze sporym poślizgiem, pod koniec ubiegłego roku zaprezentowało propozycje nowelizacji ustawy emerytalnej. Resort proponuje "dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.". Jak zaznacza ministerstwo, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. MSWiA chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej. 

Problemów z ministerialnymi propozycjami jest jednak kilka. Po pierwsze, nie do końca – jak wynika z uwag jakie jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych zgłaszali związkowcy reprezentujący mundurowych podległych MSWIA – odpowiadają one oczekiwaniom środowiska. Po drugie, dotyczą jedynie służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, podczas gdy o dopisanie do ustawy zabiegają mundurowi z SW (zgodnie z deklaracjami szefostwa resortu sprawiedliwości tak ma się stać) i Służby Celno-Skarbowej. W przypadku tych ostatnich sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Wszystko dlatego, że trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy nawet jeśli pozostałym mundurowym uda się wypracować kompromisowe rozwiązania, to będą one odpowiadały temu, czego oczekują funkcjonariusze SCS. Jak mówiła pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl minister Magdalena Rzeczkowska, szef KAS, podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego wiceminister Piotr Dziedzic pokazał, "że jest pewna niejednoznaczność korzyści jakie wynikają dla funkcjonariuszy z tych przepisów". To dlatego, jak mówiła Rzeczkowska, że "są sytuacje, kiedy dla niektórych funkcjonariuszy funkcjonowanie wyłącznie w systemie emerytur mundurowych jest finansowo korzystne, ale są też sytuacje, kiedy te okresy cywilne, w których funkcjonariusz pracował, korzystniejsze są biorąc pod uwagę rozwiązania emerytury cywilnej". Jak przekonywała, "obecnie przepisy, które funkcjonują, zaspokajają część, a może nawet znaczną część oczekiwań środowiska". Nie negowała ona jednak, że w Służbie Celno-Skarbowej jest grupa funkcjonariuszy, która może być zainteresowana zmianą. "Pamiętajmy,  (...) że dzisiaj ciężko jest powiedzieć jaki ostatecznie kształt przybiorą te zmiany, bowiem projekt oficjalnie nie został jeszcze opublikowany i przedstawiony do konsultacji" – podkreślała w grudniu 2020 roku wiceminister finansów. Dziś znamy już kształt zmian zaproponowanych przez MSWiA, więc jak się wydaje, przyszedł czas by dyskutować o tym, jak ostatecznie powinny wyglądać nowe przepisy.

Projekt – jak wynika z informacji przekazanych przez policyjnych związkowców – trafił niedawno do oficjalnych konsultacji. Wiemy też, że został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Teraz dokumentem powinien zająć się rząd, a następnie Sejm i Senat. Kiedy i w jakim kształcie dokument z fazy projektu przejdzie do fazy obowiązującego prawa? Wydaje się, że dziś odpowiedzi na to pytanie nie zna chyba nikt.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze