Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Celnicy bez części podwyżek

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że kryzys wywołany pandemią Covid-19, a także zmiany w budżecie i programie modernizacji KAS, które w związku z nim zaszły, uniemożliwiają realizacją w tym roku pełnej wysokości podwyżek wynikających z Porozumienia Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym z 29 stycznia 2020 r. 

"Kryzys światowy wywołany pandemią Covid-19 gwałtownie wyhamował wszelkie aktywności w obszarze gospodarczym. Stało się to powodem zasadniczych, niekorzystnych zmian w budżecie państwa w roku bieżącym i założeń do konstruowania budżetu na rok 2021. Pandemia nie pozostała bez wpływu również na realizację postanowień Uchwały Modernizacyjnej Rady Ministrów 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie programu wieloletniego <<Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022>> (Uchwała Modernizacyjna). Dotyczy to zarówno obszaru związanego z budowaniem systemu motywacyjnego i konkurencyjności systemu wynagrodzeń oraz uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS, jak i obszarów związanych z wydatkami inwestycyjnymi" - napisała Magdalena Rzeczkowska do pracowników i funkcjonariuszy. Jak dodała, sytuacja ta uniemożliwia realizację w tym roku pełnej wysokości podwyżek wynikających z porozumienia podpisanego w styczniu 2020 roku. Szefowa KAS przypomina w piśmie, że zgodnie z nim, dla zapewniania finansowania omawianych podwyżek w bieżącym roku, planowane było przysunięcie przez Radę Ministrów środków z wydatków majątkowych ujętych w Programie Modernizacji KAS, ale obecnie realizacja tego punktu nie jest możliwa. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze powinni otrzymać od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 729 zł brutto – na 1 etat dla funkcjonariusza stanowiącą 12,5 proc. wzrost uposażeń obejmujący również 6 proc. wzrost kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. 

Krajowa Administracja Skarbowa planuje podwyżki w kwocie zawartej pierwotnie w Uchwale Modernizacyjnej na 2020 rok, czyli łącznie w wysokości 10,9 proc. "Pozostała na ten rok kwota w wysokości 1,9 proc. zostanie wypłacona w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej do końca listopada (z wyrównaniem od stycznia 2020r.)" - zapewnia minister Rzeczkowska. Szefowa KAS przypomniała również, jak miał wyglądać plan podwyżkowy, zgodnie z ustaleniami jeszcze z początku tego roku.

Pragnę przypomnieć, że w budżecie państwa na ten rok, zaplanowane zostały 6 proc. podwyżki dla sfery budżetowej, natomiast dla Krajowej Administracji Skarbowej wzrost ten wynosił powyżej 6 proc. (aktualnie zostały wypłacone 9 proc. podwyżki, do wypłaty pozostaje 1,9 proc.). Oznacza to, że Rada Ministrów priorytetowo potraktowała pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej

Sekretarz stanu w resorcie finansów zapewniła jednak pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, że "zaplanowane w administracji publicznej redukcje nie obejmą jednostek KAS, Izb Administracji Skarbowej, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celno–Skarbowych".

Jeszcze na początku września, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl, mówił, że zgodnie z deklaracjami kierownictwa KAS "podwyżka z uchwały modernizacyjnej w pełnej wysokości (...) zostanie zrealizowana już niebawem". Jak widać, temat tegorocznych podwyżek nie zostanie jeszcze dla KAS zamknięty.

"Trudny okres"

Magdalena Rzeczkowska w tym samym piśmie podkreśla, że ze względu na "trudny okres", w którym funkcjonuje KAS, organ czekają "nowe wyzwania". Jej szefostwo, jak zapewnia, podjęło jednak szereg działań, by im sprostać. Chodzi m.in. program wspierający pracowników i funkcjonariuszy przez całą ścieżkę zawodową – od naboru do przejścia na emeryturę. 

W ramach tej propozycji przedstawimy rozwiązania w zakresie polityki i zasad naborów, "opieki" nad przyjętym do KAS pracownikiem i funkcjonariuszem, rozwoju zawodowego, program mentorski zachęcający doświadczonych członków naszego zespołu do pozostania w szeregach KAS i przekazywania wiedzy młodszym kolegom. Do wypracowania i wdrożenia tych rozwiązań zaprosiliśmy także przedstawicieli związków zawodowych.

Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej

Jak dodaje, działania te mają "przyczynić się do podniesienia komfortu zatrudnienia pracowników i funkcjonariuszy KAS, podniesienia kompetencji pracowniczych oraz usprawnienia bieżącej pracy". Podkreśla jednocześnie, że "mimo trudnych okoliczności stoimy przed niepowtarzalną szansą, by zadbać o to, aby Krajowa Administracja Skarbowa była coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy i służby oraz organizacją sprawnie realizującą swoje zadania i przyjazną dla obywateli".

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze