Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Brytyjskie doświadczenia w walce z przestępczością finansową dla KAS i CBA

Fot. CBA
Fot. CBA

Przedstawiciele brytyjskiej National Crime Agency oraz Her Majesty’s Revenue and Customs zaprezentowali swoim polskim kolegom z KAS oraz CBA funkcjonowanie Joint Money Laundring Intelligence Taskforce (JMLIT) czyli Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Wielkiej Brytanii, a także przedstawili regulacje prawne umożliwiające współpracę publiczno-prywatną w zwalczaniu przestępstw w Wielkiej Brytanii.

W Ministerstwie Finansów odbyła się wspólna konferencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej nt. funkcjonowania Joint Money Laundring Intelligence Taskforce (JMLIT) - Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczyli Szef CBA Ernest Bejda, Szef KAS i Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś, wiceminister finansów Leszek Skiba, a także przedstawiciele administracji brytyjskiej, jednostki analityki finansowej, organów ścigania oraz sektora prywatnego.

W trakcie konferencji szef KAS Marian Banaś podkreślił, że współczesna skala przestępczości finansowej stanowi dla instytucji uprawnionych do jej zwalczania istotne wyzwanie, które wymaga dostosowania instrumentów prawnych i technicznych, dedykowanych przeciwdziałaniu temu zjawisku. Szef KAS zaznaczył, też że koordynacja działań takich organów jak służba celno-skarbowa, jednostka analityki finansowej i Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesów w walce ze zorganizowaną przestępczością finansową. Minister Marian Banaś zachęcał organy KAS oraz CBA do wdrażania dobrych praktyk w zakresie kooperacji międzyinstytucjonalnej i publiczno-prywatnej w celu zwalczania przestępczości finansowej, w oparciu o wzorce zaprezentowane przez administrację brytyjską.

JMLIT jest postrzegana w środowisku jednostek analityki finansowej jako pionierska inicjatywa z zakresu współpracy publiczno-prywatnej w obszarze zwalczania prania pieniędzy i powiązanych przestępstw, takich jak korupcja. Przedstawiciele brytyjskiej National Crime Agency oraz Her Majesty's Revenue and Customs zaprezentowali funkcjonowanie JMLIT oraz regulacje prawne umożliwiające współpracę publiczno-prywatną w zwalczaniu przestępstw w Wielkiej Brytanii.

Grupa zadaniowa JMLIT analizuje informacje i wiedzę dostępną w sektorze publicznym i prywatnym, aby lepiej zrozumieć prawdziwą skalę prania pieniędzy oraz metody stosowane przez przestępców w celu wykorzystania systemu finansowego Wielkiej Brytanii do wspierania ataków terrorystycznych i prowadzenia działalności przestępczej. Dzięki JMLIT zidentyfikowano i wdrożono działania, które mają na celu ograniczenie przepływu nielegalnych środków pieniężnych przez brytyjski sektor finansowy.

Reprezentanci banku HSBC oraz Western Union podkreślali potrzebę współpracy sektora prywatnego i państwowego w zwalczaniu przestępstw finansowych. Przedstawili zalety takiego partnerstwa, m.in.: zrozumienie nowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, ukierunkowanie i skoordynowanie interwencji organów ścigania i sektora finansowego oraz większą możliwość wykorzystania narzędzi i wiedzy w sektorze publicznym i prywatnym w celu zwalczania przestępstw finansowych.

KAS

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze