Reklama

Służby Mundurowe

Kobiety w służbach mundurowych

fot. MSWiA
fot. MSWiA

W formacjach mundurowych podległych MSWiA służbę pełni ponad 21 tys. kobiet, co stanowi prawie 15 proc. ogólnej liczby funkcjonariuszy. Procentowo najwięcej kobiet jest w Straży Granicznej, najmniej w Państwowej Straży Pożarnej. Wciąż też niewiele kobiet sprawuje w służbach mundurowych najwyższe stanowiska kierownicze, a tylko Policja doczekała się kobiety w stopniu generała.

Służby mundurowe ciągle się zmieniają. I nie mówię tu tylko o programie modernizacji, ale też o tym, że w ich szeregi coraz częściej wstępują kobiety. Jak pokazują liczby jest ich z roku na rok coraz więcej. Jednak wciąż niewiele (trzy w historii) jest w służbach mundurowych kobiet-generałów.

Pierwszą kobietą-generałem była nadinspektor Służby Celnej Lidia Mołodecka, która z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymała awans w 2014 roku. Rok później nominację generalską odebrała nadinsp. Irena Doroszkiewicz ówczesna Komendant Wojewódzka Policji w Opolu. Drugi awans generalski w historii Polskiej Policji miał miejsce w 2016 roku, kiedy na stopień nadinspektora awansowana została Zastępca Komendanta Głównego Policji Helena Michalak. Dziś nadinsp. Michalak jest jedyną kobietą-generałem w służbie czynnej w formacjach podległych MSWiA. Jak dotąd zarówno w Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa (również w BOR do czasu jego likwidacji) jak i Służbie Więziennej żadna kobieta nie została awansowana na stopień generalski. „Ciekawe” jest też, że kiedy pierwsza kobieta miała zostać generałem w Policji, zorientowano się, że rozporządzenie ministra „w sprawie umundurowania policjantów” nie przewiduje munduru dla kobiety-generała. Rozporządzenie udało się zmienić tuż przez nominacją w 2015 roku, a w jego treści znalazł się zapis określający wzór spódnicy w generalskim mundurze.

undefined
nadinsp. Helena Michalak odbierająca nominację genralską, fot. policja.pl

„Spódnica dla policjanta-kobiety generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji jest w kolorze ciemnogranatowym. Spódnica ma przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim" – mówi dziś treść rozporządzenia.

Policja jest największą w kraju umundurowaną formacją i jednocześnie najliczniejszą z podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Dziś pełni w niej służbę 15 843 kobiet, co stanowi ponad 16 proc. ogólnej liczby funkcjonariuszy.

Jednak na 17 komend wojewódzkich policji (16 komend wojewódzkich + Komenda Stołeczna Policji) obecnie w żadnej szefem nie jest kobieta. Stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego kobieta pełni tylko w jednym garnizonie – insp. Ewa Pachura jest Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Analizując inne służby podległe MSWiA, trzeba zauważyć, że kobiety nie zajmują dziś np. stanowisk komendantów wojewódzkich w Państwowej Straży Pożarnej czy  komendantów oddziałów Straży Granicznej. Próżno szukać też Pań w kierownictwie nowopowstałej Służby Ochrony Państwa.

[GALERIA_2891]

Liczba kobiet w służbach stale rośnie. Dziś w Straży Granicznej jest ich prawie 26 proc. (3 841), w Służbie Więziennej ponad 18 proc. (5 149), w Służbie Ochrony Państwa prawie 10 proc. (193), a Państwowej Straży Pożarnej niespełna 4 proc. (1 174).

Liczby mówią same za siebie. Kobiet w służbach mundurowych jest coraz więcej, zarówno tych na stanowiskach mundurowych jak i na etatach cywilnych. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że niewiele z nich pełni funkcje kierownicze, a jedynie trzy Panie w historii otrzymały awans generalski. Miejmy jednak nadzieję, że ponieważ Pań w służbach mundurowych przybywa, proporcjonalnie zwiększał się będzie też ich udział w kierowaniu formacjami w których służą.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wszystkim Paniom pełniącym służbę i pracującym w służbach mundurowych, składamy najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, spełniających się marzeń i dużo słońca nawet w pochmurne dni.

Redakcja InfoSecurity24.pl

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama