Reklama

Służby Mundurowe

Kamery termowizyjne dla Straży Granicznej

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Straż Graniczna</p>

Straż Graniczna zamierza wzmocnić ochronę najbardziej zagrożonych odcinków polskiej granicy poprzez zakup nowych kamer termowizyjnych dla swoich funkcjonariuszy. Chodzi o pozyskanie 78 nowych kamer termowizyjnych chłodzonych oraz 37 kamer termowizyjnych niechłodzonych.

Straż Graniczna zamierza zakupić nowe kamery termowizyjne, jako wyposażenie swoich funkcjonariuszy. W części pierwszej zamówienia zakłada się pozyskanie 78 kompletów kamer termowizyjnych chłodzonych. Z czego w ramach zamówienia podstawowego planowany jest zakup 58 kompletów, zaś w ramach zamówienia objętego prawem opcji kolejnych 20 kompletów.

W drugiej części zamówienia, Straż Graniczna chce kupić 37 kompletów kamer termowizyjnych niechłodzonych. Zamówienie podstawowe, w tym przypadku, obejmuje 27 kompletów, zaś opcjonalnie powiększone może być o kolejnych 10 kompletów. Oferty będą składane do 20 lutego bieżącego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Chłodzone kamery termowizyjne

W przypadku przenośnych chłodzonych kamer termowizyjnych sprzęt ma należeć do trzeciej ich generacji. Obudowa kamer nie może demaskować pozycji urządzenia obsługiwanego przez strażnika, zaś poziom hałasu emitowanego przez zestaw przenośnej kamery termowizyjnej w czasie pracy nie może demaskować pozycji użytkownika w odległości co najmniej 1 kilometra. Detektor ma być chłodzony i nie wymagać obsługi. Czas uruchomienia, a więc czas do osiągnięcia pełnej funkcjonalności kamery, nie może być dłuższy niż 7 minut, przy temperaturze otoczenia 20°C.

Kamery mają mieć przynajmniej dwa pola widzenia, tj. szerokie (HWFOV) 9° ± 1° i wąskie (HNFOV) 3°± 0,5° lub zoom ciągły o zakresie zawierającym przynajmniej te dwa pola widzenia. Nowe kamery muszą posiadać przynajmniej dwukrotny zoom elektroniczny, jak również automatyczną regulację ostrości i zachowywać ostrość obrazu przy zmianie pola widzenia. Zakres temperatur pracy kamer, musi oscylować co najmniej w zakresie od -25°C do +45°C, a ich masa wraz z baterią, zapewniającą co najmniej 4 godziny pracy, nie może przekraczać 3,6 kg.  

Urządzenia mają być zasilane akumulatorowo, z tym, że akumulatory wewnętrzne muszą zapewnić minimum 8 godzinny czas pracy. Dopuszcza się przy tym zastosowanie wymiennych lub dodatkowych akumulatorów, jednak czas pracy na jednym komplecie akumulatorów nie może być krótszy niż 4 godziny. Zakłada się, że średni czas pracy wszystkich kamer w okresie gwarancyjnym wyniesie 4 godziny w ciągu doby.

Niechłodzone kamery termowizyjne

Niechłodzone kamery termowizyjne muszą posiadać dwuoczny wizjer lub podwójny okular dla obserwacji dwuocznej. Barwa kamer nie może zdradzać pozycji urządzenia, wykorzystywanego przez strażników do obserwacji. Zestawy przenośnej kamery termowizyjnej muszą zapewniać regulację kontrastu i jaskrawości zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym. Wymagana jest również możliwość zmiany polaryzacji obrazu.

Nie wymagający obsługi, niechłodzony detektor musi mieć rozdzielczość co najmniej 640x480 pikseli a widmowy zakres jego pracy musi obejmować obszar MWIR (3÷5µm) lub LWIR (7÷14 µm). Dopuszczalna będzie praca w podzakresach zakresów MWIR lub LWIR. Czas uruchomienia kamer, a więc czas do osiągnięcia pełnej funkcjonalności, musi być nie dłuższy niż 1 minuta przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C. Kamera musi dysponować przynajmniej jednym polem widzenia POV o szerokości równej 7°± 2° w poziomie.

Nowe niechłodzone kamery dla Straży Granicznej muszą posiadać przynajmniej dwukrotny zoom elektroniczny. Muszą również zachowywać ostrość obrazu w przedziale co najmniej od 60 m do maksymalnego zasięgu obserwacji. Kamery powinny działać w temperaturach -30°C do +50°C. Będą zasilane akumulatorowo z wymiennych źródeł zasilania. Akumulatory wewnętrzne muszą zapewnić minimum 8 godzin pracy kamery. Dopuszcza się zastosowanie wymiennych lub dodatkowych akumulatorów, jednak czas pracy na jednym komplecie akumulatorów nie może być krótszy niż 4 godziny. Ich masa wraz z baterią, zapewniającą co najmniej 4 godziny pracy, nie może przekraczać 2,6 kg.

Obserwacja najbardziej zagrożonych odcinków granicy

Kamery termowizyjne mają być przeznaczone głównie do skrytej obserwacji terenu w celu wykrywania osób przekraczających granicę państwa wbrew obowiązującemu prawu lub usiłujących dokonać takiego przekroczenia. W skład każdego zestawu mają wejść kamera termowizyjna chłodzona lub niechłodzona oraz wymagany komplet akcesoriów.

Kamery mają być wykorzystywane przez Straż Graniczną w trudnych warunkach terenowych i przy ograniczonej widzialności. Stąd też, muszą one działać w każdej porze doby oraz w każdych warunkach atmosferycznych występujących w Polsce. Nowe kamery mają trafić na wyposażenie przede wszystkim patroli pieszych Straży Granicznej oraz być stosowane w ramach organizowanych zasadzek oraz do obserwacji najbardziej zagrożonych odcinków polskiej granicy.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama