Reklama

Służby Mundurowe

Kalisz: Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych

Fot. Służba Więzienna

W międzynarodowym gronie dyskutowano w ramach I Międzynarodowego Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami polskich i zagranicznych służb mundurowych, wypracowanie wspólnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie czynności ochronnych oraz technik interwencyjnych.

W trakcie trwania I Międzynarodowego Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych zajęcia, w formie warsztatów i ćwiczeń, prowadzili instruktorzy z Hiszpanii oraz Irlandii, a także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz instruktorzy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Uczestnikami szkolenia byli żołnierze oraz funkcjonariusze na co dzień realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Uczestnicy szkolili się w zakresie rozpoznawania symptomów terroryzmu, zapoznali się z technikami inwigilacji do organizacji terrorystycznych oraz zdobywali informacje na temat zagrożeń jakie stoją przed służbami mundurowymi w Europie i na świecie, spowodowane migracją ludności oraz różnicami kulturowymi.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał płk Ryszard Czapracki, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zaś wykład inauguracyjny na temat „Współczesnych form zagrożenia terroryzmem” wygłosiła dr Magdalena El Ghamari. Organizatorami seminarium byli: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW. Honorowy Patronat objął przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Czesław Tuła. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Piotr Zdunowski.

Służba Więzienna/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze