Reklama

Służby Mundurowe

Jakie zmiany w dodatkach do uposażeń? MSWiA powołało specjalny zespół

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

O tym, że w resorcie spraw wewnętrznych i administracji powołany ma zostać zespół, który zajmie się m.in. modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Z informacji do jakich jeszcze w połowie stycznia dotarło InfoSecurity24.pl wynikało, że odbyło się już nawet jego pierwsze posiedzenie. Jak się okazuje nieformalne, bowiem oficjalnie zespół – zarządzeniem szefa MSWiA - powołano 4 kwietnia.

Reklama

Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń, oficjalnie istnieje od 4 kwietnia, a więc od minionego poniedziałku. Jak czytamy jest on organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jego zadań, co wynika z zarządzenia szefa MSWiA, należy "analiza oraz wypracowanie propozycji modyfikacji rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej". Chodzi, jak zaznaczono, w przede wszystkim o: 

Reklama
  • system uposażeń, pod kątem "modyfikacji zasad przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat i wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w wysokości uzależnionej od okresów służby, w szczególności wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie"
  • świadczenia socjalne przysługujące funkcjonariuszom Policji, SG oraz PSP;
  • zasady przyznawania i wysokość: pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego; równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego; równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, przysługującego funkcjonariuszowi Policji, SG oraz PSP.
Reklama

Katalog tematów, które mogą stać się przedmiotem prac zespołu może zostać jednak poszerzony o – jak to ujęto – istotne zagadnienia zgłoszone w toku prac, mające "na celu poprawę sytuacji materialnej lub warunków służby funkcjonariuszy".

Czytaj też

Tak jak już w styczniu informował InfoSecurity24.pl, współprzewodniczącymi zespołu zostali: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Wśród członków znaleźli się zarówno przedstawiciele samego resortu spraw wewnętrznych i administracji jak i komend głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Stronę związkową, oprócz współprzewodniczącego, reprezentować mają: Rafał Jankowski (NSZZ Policjantów), Marcin Kolasa (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Krzysztof Hetman (NSZZ Pracowników Pożarnictwa) oraz Bartłomiej Mickiewicz (KSP NSZZ "Solidarność"). 

Podstawowe pytaniem jakie zadaje sobie spora część funkcjonariuszy dotyczy tego, jakie realne efekty przyniosą prace zespołu. Wielu mundurowych obawia się też, co widać dość wyraźnie przeglądając chociażby dedykowane im grupy dyskusyjne, że prace będą się przedłużały, a co za tym idzie szybkie zmiany nie będą możliwe. Jeszcze w styczniu w rozmowie z redakcją Krzysztof Oleksak, dziś już oficjalnie współprzewodniczący zespołu, pytany o możliwość wprowadzenia dodatku progresywnego – o którym mówi się już od jakiegoś czasu - odpowiedział, że jest to jedna z opcji na temat których rozmawiano. "Odniosłem wrażenie, że wolą resortu jest stworzenie dodatkowych - oprócz tych już istniejących - rozwiązań, które będą zachęcać do pozostania w służbie" - mówił Oleksak. Jak dodawał, jest jednak za wcześnie by powiedzieć czy będzie to dodatek progresywny czy jakieś inne, "pokrewne rozwiązanie". 

Co ciekawe, pozytywnie o pomyśle wprowadzenia dodatku o progresywnym charakterze wypowiadał się szef policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Jak mówił pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl, jeśli zostałby on wprowadzony "w sposób racjonalny, zarówno w zakresie możliwości budżetowych jak i progresji czasowej", to jest to "bardzo dobry kierunek" i będzie jego "zdecydowanym orędownikiem".

Czytaj też

Kwestie finansowe, co nie jest stwierdzeniem odkrywczym, zawsze budzą wiele emocji, a biorąc pod uwagę, że to głównie na nich skupić mają prace zespołu, do najłatwiejszych zapewne nie będą one należeć. Dość wyraźnie widać to patrząc na wiele wcześniejszych uzgodnień dotyczących finansów - od podwyżek, przez dodatki przedemerytalne, aż choćby po kwestie procedowanych obecnie zmian w ustawie zaopatrzeniowej. Jak mówił podczas prac nad jej kształtem wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, jest ona – jego zdaniem – pewnym kompromisem między oczekiwaniami, a możliwościami. Nie jest wykluczone, że na konieczność zaakceptowania podobnych kompromisów mundurowi muszą się przygotować także biorąc pod uwagę to czym zająć ma się powołany w ubiegły poniedziałek zespół.

Reklama

Komentarze (1)

  1. kopec

    okok

Reklama

Najnowsze