Reklama

Służby Mundurowe

Emerytura po 25 latach, płatne nadgodziny i związkowy pluralizm. Senat za zmianami w służbach mundurowych

fot. Wikimedia Creative Commons, Straż Graniczna, KAS, Służba Więzienna
fot. Wikimedia Creative Commons, Straż Graniczna, KAS, Służba Więzienna

Od wejścia w życie zmian w mundurowym systemie emerytalnym, funkcjonariuszy dzieli już tylko jeden krok. Ustawa przygotowana przez MSWiA i przyjęta niedawno przez Sejm, została przegłosowana dziś także w Senacie. W takiej same sytuacji są zapisy dotyczące wprowadzenia pluralizmu do wybranych formacji. Teraz, by nowe przepisy weszły w życie, potrzebny jest już tylko - w obu przypadkach - podpis prezydenta. Wydaje się jednak, że ta część procesu to jedynie formalność. 

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Uchwalone przepisy zakładają też, że mundurowi otrzymają pełnopłatne nadgodziny. Jak podkreślało MSWiA, „to wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r.”.

Przygotowaną przez MSWiA ustawę, na początku lipca przyjęła Rada Ministrów, a 19 lipca uchwalił ją Sejm. Realizacja zapisów ustawy nastąpić ma z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. 

W listopadzie ubiegłego roku MSWiA i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2038 r.  Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązywały regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Teraz pozostanie tylko jeden, czyli 25 lat służby.

Od lipca br. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla funkcjonariuszy. W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania ujednolicą zasady ich rozliczania. Po zmianach funkcjonariusze służb otrzymają 100 proc. płatnych nadgodzin. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna (w ciągu 10 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego funkcjonariusze będą mogli złożyć wniosek, że zamiast rekompensaty pieniężnej chcą skorzystać z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny).

Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Wyjątek będzie dotyczył strażaków, dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.

Wysłuchani, ale nie posłuchani

Senat zaakceptował również prezydencki projekt dotyczący wprowadzenia pluralizmu związkowego w wybranych formacjach. Mimo zdecydowanego i wytrwałego sprzeciwu mundurowych związkowców z policji, służby więziennej oraz straży granicznej, propozycja Andrzeja Duda przeszła ekspresowo drogę legislacyjną i wróciła na biurko prezydenta, więc można się spodziewać, że głowa państwa równie ekspresowo dokument podpisze. 

Przyjęta nowela dotyczy rozszerzenia prawa funkcjonariuszy służb w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. O zmiany wnioskował NSZZ "Solidarność". 

Obecnie funkcjonariusze Policji, SG i SW mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Taki stan rzeczy funkcjonuje w Policji i Służbie Więziennej od 1989 roku, zaś w Straży Granicznej od 1991 roku, kiedy to powstał pierwszy związek zawodowy w tej formacji. Proponowany projekt znosi takie ograniczenie, a co za tym idzie ma umożliwić mundurowym wybór związku zawodowego, do którego chcą wstąpić. Istotne jest jednak, że - jak podkreślał przewodniczący NSZZ FSG Marcin Kolasa, "projekt sam w sobie zawiera ograniczenia praw związkowych, ponieważ funkcjonariuszom, którzy są powołani lub mianowani na stanowiska kierownicze odmawia się pełnienia funkcji w związkach zawodowych".

DM/MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze