Reklama

Służby Mundurowe

Co MSWiA ma do zaproponowania mundurowym?

Autor. MSWiA

W służbach mundurowych trwa protest. Jego formy i skala zależą od tego, czy mundurowi dogadają się z rządem m.in. w kwestii wysokości przyszłorocznej waloryzacji. Tymczasem resort spraw wewnętrznych w wydanym 24 października komunikacie przedstawia propozycje, jakie położył na negocjacyjnym stole. Jak czytamy, są one obecnie „tematem rozmów z poszczególnymi związkami zawodowymi”.

Reklama

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przygotowywać "szereg rozwiązań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi oraz zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie". Co dokładnie przedstawiciele MSWiA mają na myśli?

Reklama

Czytaj też

Reklama

Resort, odnosząc się do kwestii przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, przypomina że choć wejdzie ona w życie od 1 marca (czemu funkcjonariusze się sprzeciwiają), w ciągu 10 miesięcy 2023 roku (od marca do grudnia) mundurowi otrzymają sumarycznie taką samą kwotę, jaką dostaliby, gdyby waloryzacja wystartowała w styczniu. Nieco więcej informacji MSWiA przekazało w piśmie skierowanym do NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Waloryzacja kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy z kwoty 1 614,69 zł do 1 740,64 zł została wprowadzona od 1 marca 2023 roku. Oznacza to, że za okres 10 miesięcy faktyczna podwyżka uposażeń wyniesie 9,36 proc. Tym samym dla funkcjonariuszy pozostających w służbie będzie ona wyższa od wzrostu zakładanego w państwowej sferze budżetowej, który wyniesie 7,8 proc.
fragment pisma MSWiA do NSZZ FSG

Ministerstwo uszczegółowiło także kwestie dotyczące zmian w dodatku stażowym. Propozycja zakłada, że po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat będzie wzrastała co roku o dodatkowy 1 proc., a "w przypadku stażu powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej". Świadczenie to ma być - jak to ujęto - "powszechne i niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego".

Przykładowo funkcjonariusz z 20-letnim stażem służby otrzyma dodatkowe 6 proc. do uposażenia, natomiast po 25 latach służby - dodatkowe 11 proc. Aktualnie maksymalny dodatek za wysługę lat wynosi 35 proc. Po zaproponowanych zmianach wyniesie on maksymalnie 56 proc. Co ważne, w przypadk funkcjonariusza ze stażem służby 32 lata i więcej, należność ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej.
fragment pisma MSWiA do NSZZ FSG

Wśród propozycji przedstawionych przez MSWiA znajdziemy też rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku stołecznego. Po zmianach ma on dotyczyć "wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy", a więc zostanie on przyznany także funkcjonariuszom Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Jego wysokość ma być analogiczna do tej, jaka przysługuje dziś policjantom. Mowa o 31,5 proc. kwoty bazowej, a więc - po jej wzroście - będzie to niecałe 550 złotych. Jak obliczył resort, rozwiązanie to dotyczyć będzie ponad 2,2 tys. mundurowych.

Czytaj też

Przywrócony ma zostać także dodatek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej, "zielonej granicy". Wynosić ma on 200 złotych, a uprawnionych do jego pobierania będzie ok. 6,5 tys. funkcjonariuszy.

Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami podwyższony ma zostać minimalny próg dodatku funkcyjnego do wysokości 20 proc. podstawy jego wymiaru, na czym skorzystać ma prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Kolejne zmiany mają dotyczyć strażaków. Ministerstwo zamierza zwiększyć pomoc mieszkaniową oraz równoważnik za brak lokalu mieszkalnego. Mają one wynieść tyle, ile dziś w Straży Granicznej i Policji. Będą one też corocznie waloryzowane. Dodatkowo, kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych mają otrzymywać świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji.

Czytaj też

Resort podkreśla też - dementując pojawiające się doniesienia - że "nie są prowadzone żadne prace w zakresie zmiany systemu emerytalnego mundurowych". "Wszystkie pojawiające się w tej kwestii pogłoski są nieprawdziwe" - czytamy. Jak dodano, "system emerytalny jest stabilny i nie będzie zmieniany".

"Pozytywne zmiany dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA" - jak nazywa przedstawione propozycje resort - mają być obecnie tematem rozmów z poszczególnymi związkami zawodowymi. I właśnie to ostatnie zdanie w komunikacje, mówiące o trwających negocjacjach, jest - jak się wydaje - kluczowe, bowiem pytanie czy funkcjonariuszom uda się dogadać z rządem pozostaje wciąż otwarte. Za kilka dni powinniśmy się przekonać, czy 9 listopada mundurowi, podczas zaplanowanej manifestacji, będą domagać się od rządu spełnienia swoich postulatów czy dziękować za ich realizację.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Kaem

    Mam wrażenie, że ktoś myli dodatek służbowy z dodatkiem funkcyjnym. Albo to celowe uprawianie fikcji. Funkcyjny już dawno zaczyna się od 20%.

  2. Adam72,6%

    99% Sop-u służy w Wa-wie,im dodatek stołeczny się nie należy??!!

Reklama

Najnowsze