Reklama

Służby Mundurowe

Ogólnopolski protest mundurowych faktem. Manifestacja w Warszawie zaplanowana

Autor. NSZZ Policjantów

Federacja oficjalnie rozpoczęła akcję protestacyjną - dowiedział się InfoSecurity24.pl. Przybierze ona, przynajmniej na razie, formę manifestacji, która odbędzie się 9 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreśla w rozmowie z redakcją Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, to od działań rządu zależy czy będzie to jej jedyny przejaw, czy czeka nas jednak eskalacja.

Reklama

20 października odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym przedstawiciele NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZ Służby Celnej podęli decyzję co do dalszych wspólnych kroków związanych z przebiegiem akcji protestacyjnej. I, jak dowiedziała się redakcja, organizacja oficjalnie rozpoczęła protest. Jego pierwszym, choć możliwe, że niejedynym "objawem" będzie zaplanowana na 9 listopada manifestacja. Mundurowi spotkają się tego dnia pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów dzień po obradach rządu, dając tym samym polskim władzom szansę na reakcję i podjęcie kroków, które mogą zmienić oblicze listopadowej akcji. Innymi słowy, jak podkreślają związkowcy, to od polityków zależy teraz czy usłyszą tego dnia hasła protestacyjne, czy może jednak podziękowania.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Od kroków, które podejmą teraz politycy zależy również to, jakie oblicze będzie miał protest po 9 listopada. Jeśli korzystne dla mundurowych decyzje nie zapadną, to czeka nas - jak mówi redakcji Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów - eskalacja. Co władze mogą zrobić, by jednak do tego nie doszło? Gra niezmiennie toczy się przede wszystkim wokół wysokości przyszłorocznej waloryzacji. Dla funkcjonariuszy nie do przyjęcia jest bowiem jej poziom zaproponowany przez polski rząd, a wynoszący 7,8 proc. Oczekują oni - tłumaczy Koniuszy - wartości, która "przywróci uposażenia policjantów i wszystkich funkcjonariuszy do poziomu z 1 stycznia 2022 roku". Nie walczą więc o podwyżkę, a o zachowania tego, co mieli. To dla nich opcja minimum i podstawowy postulat, na który składają się dwa elementy: waloryzacja uposażenia (liczą na to, że będzie ona zdecydowanie wyższa, niż wspomniane 7,8 proc.; mowa była nawet o 20 proc.), a także propozycje dotyczące dodatku progresywnego, które ewentualnie uzupełniłyby finansowe braki do faktycznego poziomu waloryzacji. KPRM zna jej już od prawie dwóch miesięcy, bowiem trafiły one tam jeszcze na początku września (ale do tej pory premier Mateusz Morawiecki na nie nie odpowiedział). Mianowicie, do obecnych zasad podwyższania dodatków miałby zostać dodany jeszcze jeden parametr, który wprowadziłby do obecnego systemu "rzeczywistą motywację i przejrzystość". Wzrost ten miałby zostać uzależniony od stażu służby. Związkowcy dopuszczają również rozwiązanie alternatywne, za którym optuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o podwyższenie świadczenia z tytułu wysługi lat, który będzie jednak zaliczany do emerytury. Obecnie MSWiA proponuje dodatek stażowy, dedykowany funkcjonariuszom, którzy odsłużyli od 15 do 35 lat. Miałby się on kształtować na poziomie 168 złotych za 15 lat służby, do 763 złotych po 35 latach. Co ważne jednak, nie miałyby się on jednak przekładać na wzrost emerytury.

Równocześnie działania podejmuje również m.in. Forum Związków Zawodowych, które spotka się w poniedziałek i wtorek (24 i 25 października), by porozmawiać o waloryzacji. Jest to jedna z central, która również prowadzi dialog z rządem na szczeblu centralnym, obok OPZZ i Solidarności. Koniuszy podkreśla, że Federacja liczy na to, że kroki przez nie podjęte także przyniosą korzystne dla mundurowych skutki. Zresztą, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" również zdecydowała się już wyjść na ulicę, ale nie 9 listopada a 17 listopada. W ocenie związku propozycje rządu nie gwarantują bowiem skutecznej realizacji jego postulatów. Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – przekazał w pierwszej połowie października br. szef związku Piotr Duda. Ma to być jednak większa akcja, której częścią będą mundurowi, a dotycząca "postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych". Udział w proteście zapowiedziała już Krajowa Sekcja Służby Więziennej czy Krajowa Sekcja Pożarnictwa. Wśród protestujących znajdą się też zapewne mundurowi z policyjnej Solidarności.

Czytaj też

Listopada manifestacja Federacji przed KPRM nie będzie jednak jedyną formą protestacyjną, na którą zdecydują się mundurowi. Federacja pozostawia bowiem, jak ujął to w rozmowie z redakcją Czesław Tuła, przewodniczący samej Federacji oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, wolną rękę wchodzącym w jej skład organizacjom. Oznacza to, że mogą one podjąć dodatkowe kroki, dzięki którym ich zdaniem uda się wywrzeć większą presję na polskie władze. I wiemy już, że część z nich na pewno się na nie zdecyduje.

Co ważne również, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęła 20 października decyzję o wzmocnieniu swoich szeregów o ZZ Celnicy PL. Umocnić ma to nie tylko samą Federację, ale również samych celników, którzy - co nie jest tajemnicą - często czują się pomijani i zapomniani, gdy polskie władze wprowadzając korzystne dla mundurowych rozwiązania.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Dorianiks

    Ooo to nie o podwyżki już 01.01.2023 aby można było wydymać rząd i uciec na emkę z podwyżką pensji i rewaloryzacją emerytur? Niech walczą o płatne godziny nocne, niedzielne i świąteczne. To byłby faktyczny zastrzyk dla I linii. No tak ale wtedy by biurkowcy nie dostali.

Reklama