Reklama

Straż Graniczna

Rozbita grupa organizująca cudzoziemcom nielegalny wjazd do strefy Schengen

  • Straż Graniczna fot. Straż Graniczna
    Straż Graniczna fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili działającą na terenie Śląska grupę przestępczą, która – w zamian za pieniądze – ułatwiała cudzoziemcom nielegalny wjazd na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen.

Członkowie grupy przestępczej organizowali obywatelom Afganistanu, Białorusi, Libanu, Ukrainy i Arabii Saudyjskiej możliwość przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, poprzez pomoc w uzyskaniu wiz pobytowych Schengen. Proceder polegał na wyłudzaniu dokumentów od polskich urzędników, zarówno przez członków grupy, jak i korzystających z ich usług cudzoziemców. Więcej: Rok po abolicji: 4,5 tys. pozytywnych decyzji, dominowali obywatele Wietnamu, Ukrainy, Pakistanu, Bangladeszu i Armenii Występując jako osoby fizyczne lub właściciele firm członkowie grupy składali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski, w których podawali nieprawdziwe dane odnośnie celu zaproszenia cudzoziemców oraz możliwości i zamiaru pokrycia kosztów związanych m.in. z ich długoterminowym pobytem. Wyłudzone w ten sposób zarejestrowane zaproszenia wraz z innymi dokumentami, uwiarygodniającymi cel przyjazdu, wysyłali do zainteresowanych cudzoziemców, którzy wykorzystywali je następnie do wyłudzania wiz pobytowych od urzędników polskich placówek dyplomatycznych. Ubiegając się o wizę, cudzoziemcy poświadczali nieprawdę, co do rzekomego celu przyjazdu do Polski. W rzeczywistości żaden z nich nie miał zamiaru wykorzystać wizy zgodnie z celem wydania, gdyż Polska nie była dla nich krajem docelowym, a jedynie etapem podróży do innych krajów europejskich. Więcej: Straż Graniczna i służby z Czech rozbiły gang narkotykowy W związku z popełnianiem przestępstw związanych z organizowaniem cudzoziemcom bezprawnego wjazdu i pobytu w Polsce, po doprowadzeniu do Prokuratury w Katowicach, zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej. Za udział w grupie przestępczej i organizację procederu grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Straż Graniczna      
Reklama

Komentarze

    Reklama