Przepisy dyskryminują byłych policjantów i strażaków. MSWiA zdecyduje się na ich zmianę?

19 czerwca 2020, 15:06
policja psp pozar fot policja pl
Fot. Policja

Jeśli byli policjanci lub strażacy zawodowi podjęli nową pracę po upływie roku od zwolnienia ze służby, to do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany czas służby w tych formacjach - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla, takie przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa, "stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych". Adam Bodnar chce, by resort spraw wewnętrznych i administracji zajął się zmianą tych przepisów.

Zwolnieni funkcjonariusze skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany okres służby - jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Problem ten dotyczyć ma funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Jak podkreśla RPO, zgodnie z art. 302 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. Zasady nabywania uprawnień pracowniczych określono w art. 80 ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o Policji oraz w art. 70 ust. 1 ustawy 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z nimi policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby (a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą - w ciągu 3 miesięcy od tego dnia), okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

Rzecznik podkreśla, że w większości służb mundurowych takie ograniczenie czasowe już nie obowiązuje. Oznacza to, że ich byłym funkcjonariuszom - zatrudnionym w charakterze pracownika po upływie roku od ustania stosunku służbowego - dolicza się okres pełnionej służby do okresu zatrudnienia. A Policja i Państwowa Straż Pożarna to jedyne formacje, w których takie ograniczenie wciąż istnieje.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą w równym stopniu mają być traktowane równo - bez zróżnicowań, zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących. (...) W ocenie RPO omawiane przepisy ustaw o Policji i PSP naruszają zasadę równości wobec prawa. Stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych.

komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Chodzi dokładnie o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obu ustaw w opisanym zakresie.

Jeszcze w maju RPO zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, w taki sposób, aby byli funkcjonariusze służb mundurowych, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej mieli poczucie, że są traktowani tak samo, jak pozostali żołnierze zawodowi. Jak tłumaczył, chodziło o różnice w sposobie naliczania odprawy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego czy Służby Wywiadu Wojskowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o Policji, podczas obliczania wysokości odprawy funkcjonariusza uwzględnia się czas nieprzerwanej służby wojskowej, jeżeli żołnierz nie otrzymał po jej zakończeniu odprawy i został bezpośrednio przyjęty do służby w Policji. "Jeżeli zatem żołnierz zawodowy nie otrzymał odprawy, to okres jego zawodowej służby wojskowej zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości odprawy" we wspomnianych wcześniej służbach mundurowych. Analogiczne rozwiązania znajdziemy w aktach prawnych dotyczących innych formacji mundurowych. Problem pojawiać ma się, jak pisze biuro, kiedy funkcjonariusz podejmuje zawodową służbę wojskową. Okazuje się, że funkcjonariusze policji, SG, PSP, ABW, AW, SKW czy SWW, "którzy bezpośrednio po zakończeniu służby w formacjach mundurowych podejmą zawodową służbę wojskową, bezpowrotnie tracą prawo do odprawy za okres wcześniejszej służby". Otrzymają oni odprawę jedynie za okres służby w polskich Siłach Zbrojnych. W tym przypadku o zbadanie sprawy i zmianę przepisów Adam Bodnar apeluje w resorcie obrony narodowej. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 25
123
niedziela, 21 czerwca 2020, 21:22

RPO coś tam pogada i tyle. Nie ma zmian art.15a w zakresie różnicowania Zasadniczej Słuzby Wojskowej wobec Służby Kandydackiej mimo opinii RPO o jawnej dyskryminacji. Gadanie dla gadania. Wojsko ma mieszkaniówkę ok. 60 tyś. na osobę w rodzinie, SW ok. 40 tyś. na f-sza, podobnie chyba SG, a policja chyma najmniej ok.4 tyś. zł na członka rodziny. I co z tym się dzieje, odp. NIC !!!!!!!!!!!!!!!

Olga
niedziela, 21 czerwca 2020, 10:45

Za prostytucję i narkomanię i okradanie żon z majątków też mają wam zapłacić ???? NAJPIERW TRZEBA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH ZAPROWADZIĆ PORZĄDEK ABY ŻADEN PEDOFIL I NARKOMAN NIE PRACOWAŁ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH !!!!

Mario
niedziela, 21 czerwca 2020, 20:40

Nie wącham idź do kościòłka

Janka
niedziela, 21 czerwca 2020, 12:33

Ochłoń

U7
sobota, 20 czerwca 2020, 15:25

Niech RPO zajmię art 15a. Funkcjonariusze są okradani. Dokąd tak będzie?

Hej
sobota, 20 czerwca 2020, 10:46

Panie Bodnar niech MSWIA odda LUDZIOM PIENIĄDZE ZA ŹLE.NALICZONE URLOPY BO TO JUŻ 20 MIESIĘCY OD WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I LEKCEWAŻY SIĘ LUDZI I PRAWO

Dede
sobota, 20 czerwca 2020, 10:41

Napisałem do RPO ws nie zaliczania do wysługi w MSW pracy na działalności. Wyobraźcie sobie sytuację kiedy zamykam firmę np po 10 latach . Następnie decyduję się na pracę w Straży Granicznej. Do wysługi SG zaliczy 10lat pracy mojemu pracownikowi,który pracował w mojej firmie ale mi już 10lat nie zaliczy. Tz. ze ktoś kto pracował w mojej firmie dostanie większą wypłatę ze względu na przepracowane 10 lat ale ja już nie dostanę pomimo ,ze zatrudniałem w firmie człowieka,pracowałem i płaciłem podatki. Pan Bodnar do dziś nie odpowiedział mi na mój list. Obecna sytuacja nadal dyskryminuje ludzi,którzy uczciwie pracowali.

Tweets InfoSecurity24