Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Premier wszczął procedurę odwołania szefa SKW gen. Noska

  • skw.gov.pl
    skw.gov.pl

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, premier Donald Tusk podjął decyzję o rozpoczęciu przewidzianej ustawą procedury dotyczącej odwołania Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusza Noska z zajmowanego stanowiska. Premier rozpoczął  te działania na wniosek szefa MON, ministra Tomasza Siemoniaka. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Premier zwrócił się o wyrażenie opinii w tej sprawie do sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Wspomniane komisje posiadają funkcje kontrolną względem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Gen. Janusz Nosek pełnił obowiązki szefa SKW od lutego 2008 roku. Oficjalnie został powołany na to stanowisku 20 maja tego samego roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama