Policja jednak bez systemu TETRA? KIO unieważnia umowę

5 listopada 2019, 11:27
1-225011
Fot. Policja.pl

Jeszcze 18 września bieżącego roku, Policja chwaliła się na swojej oficjalnej stronie, że „po wielu latach starań (...) rozpoczyna realizację strategicznego i ważnego dla bezpieczeństwa Państwa projektu modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA.”. Jak się jednak okazuje wybór z wolnej ręki oferty Konsorcjum Motorola został zakwestionowany przez Krajową Izbę Odwoławczą, która nakazała unieważnienie podpisanej umowy.

Przypomnijmy, w całej sprawie chodzi o projekt modernizacji policyjnych sieci radiowych, które miały działać w 13 miastach i aglomeracjach miejskich w systemie standardu ETSI TETRA. Dotychczasowo Policja użytkowała taki system (tj. TETRA – trankingowy system cyfrowy) w 4 miastach, a więc w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie. Jak zaznaczała formacja we wrześniu, wraz z podpisaniem obecnie zakwestionowanej przez KIO umowy miało nastąpić wdrożenie systemu w każdym mieście wojewódzkim. Wyłonienie wykonawcy, a więc Konsorcjum Motorola Solutions, odbyło się na „na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych”, mówiącemu o udzielaniu zamówienia z wolnej ręki. Policja podkreślała, że „ze względu na przeznaczenie i skalę system należy uważać za newralgiczny dla funkcjonowania Państwa”.

Wybór oferty Konsorcjum Motorola z wolnej ręki odbywał się w cieniu sporu prawnego, jaki toczył się w KIO. Dotyczył on, rozpisanego jeszcze w 2018 r. przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty w maju 2019 r. na korzyść wspomnianej Motoroli. Jednak, swoje zastrzeżenia zgłosiły do KIO Konsorcjum Indria Sistemas Polska Sp. z o.o. - Rohill Engineering B.V. - Page Communication Sp. z o. o. oraz Konsorcjum Sprint S. A. - Hytera Mobilfunk GmbH. Co więcej, wspomniane firmy uzyskały pozytywne dla siebie orzeczenie Izby. Ostatecznie, Policja unieważniła przetarg nieograniczony i niemal od razu wybrała ofertę konsorcjum Motorola w procedurze z wolnej ręki. Takie postepowanie ponownie zostało zakwestionowane przez konkurencję i, jak się okazało w toku postępowania przed KIO, wątpliwości były zasadne.

Obecnie, cała sprawa stała się problematyczna przede wszystkim dla samej Policji. Bowiem, jak wskazał Paweł Bednarz z „Gazety Prawnej”, „Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnić Komendzie Głównej Policji całą umowę na budowę systemu TETRA z Motorolą Solutions, od samego jej początku. Co więcej, jak wskazano w dzienniku, KIO uznała, że działanie KGP było nielegalne, bo w momencie wszczęcia postępowania z wolnej ręki, nie zostało zakończone trwające w ramach prawa zamówień publicznych, a zamawiający - zdaniem KIO – miał świadomość, że nie zachodziły przesłanki do rozpoczynania procedury z wolnej ręki. Na dodatek KIO w wyroku podkreśliła, że Policja zdawała sobie sprawę z naruszenia i nie prowadziła postępowania w sposób zapewniający transparentność. Jak pisze „Gazeta Prawna”, w ocenie Izby KGP skalkulowała sobie, że ewentualne poniesienie kary i tak będzie się opłacało.

Tak czy inaczej, wprowadzenie sytemu TETRA w Policji, staje pod wielkim znakiem zapytania. Co więcej, pojawia się też pytanie o możliwość kontynuowania dalszej drogi prawnej – w przypadku unieważnionego przetargu nieograniczonego oraz zakwestionowanej umowy, podpisanej z wolnej ręki. Wszystko skutkować może tym, że choć KGP posiadała odpowiednie pieniądze na ten cel, to jednak droga do ich wydania może znacząco się wydłużyć.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
K
wtorek, 5 listopada 2019, 21:11

A zastanowił się ktoś kto miał być podwykonawcami Motoroli ?

Jami
wtorek, 5 listopada 2019, 13:17

Wstąpiłem do KSP kiedy kraj wstąpił do UE. Inne jednostki miały pozyskać tetre w 2-3 lata później... Bułgarzy mają od dekady

Tweets InfoSecurity24