Reklama

Służby Mundurowe

Nowe samoloty i okręt dla Straży Granicznej?

  • Wjazd do Centrum Kosmicznego NASA im. Johna Stennisa, Missisipi. Fot. NASA / nasa.gov
    Wjazd do Centrum Kosmicznego NASA im. Johna Stennisa, Missisipi. Fot. NASA / nasa.gov
  • Image Credit: Naval Border Guard Unit.
    Image Credit: Naval Border Guard Unit.

„Aktualnie w Straży Granicznej trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych wraz z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania zadań nad obszarami morskimi. […] Ponadto, Straż Graniczna prowadzi prace koncepcyjne w zakresie projektowania konstrukcji pełnomorskiej jednostki pływającej, która mogłaby być również wykorzystywana przez Siły Zbrojne RP”.  - poinformował w odpowiedzi na poselską interepelację sekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Granicznej, ppor. SG Agnieszka Golias, ustosunkowując się do naszych pytań stwierdziła, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowych samolotów jest na etapie przygotowawczym i jeszcze nie zostało ogłoszone. Zaś szczegóły dotyczące wyposażenia znajdą się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym wiceminister Sebastian Chwałek w swojej odpowiedzi na interpelację posła Pawła Olszewskiego (PO) zaznaczył, iż procedura kupna dwóch samolotów będzie prowadzona w formie przetargu nieograniczonego.

Planowane do zakupu statki powietrzne to dwa samoloty wielosilnikowe-turbinowe wraz z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania zadań nad obszarami morskimi, w tym do wykonywania lotów długodystansowych. Będą wykorzystywane w ochronie granicy morskiej i wyłącznej strefy ekonomicznej Polski oraz do ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej we Wspólnych Operacjach koordynowanych przez Agencję Frontex. Termin ich dostawy zostanie podany do wiadomości publicznej w dniu ogłoszenia przetargu.

ppor. SG Agnieszka Golias

Warto zaznaczyć, iż od 2006 roku Straż Graniczna posiada na swoim wyposażeniu samolot PZL M28-05 Skytruck, który wyposażony jest w system radiolokacyjny ARS-400M o zasięgu 220 km, głowicę FLIR Star Safire II, skaner morski IR/UV oraz awionikę z systemem nawigacyjnym opartym o żyroskopy laserowe. 

Samoloty Bryza używane są również przez 44. Bazę Lotnictwa Morskiego, przy czym starsze M28 Bryza 1R należące do Marynarki Wojennej przeszły modernizacje, w czasie której został wymieniony silnik TWD-10B z trójłopatowym śmigłem AW-24AN na silnik PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem Hartzell.

W związku z tym, istnieje prawdopodobieństwo, iż nowe zakupy dwóch samolotów wielosilnikowych – turbinowych będą dotyczyły rozszerzenia floty o kolejne modele PZL M28-05 Skytruck.

Paweł Olszewski (PO) zapytał również czy obecny rząd planuje zakupić nowe jednostki morskie dla Straży Granicznej. W odpowiedzi na to pytanie podsekretarz stanu MSWiA stwierdził, że prowadzone są obecnie prace koncepcyjne w zakresie projektowania konstrukcji pełnomorskiej jednostki pływającej, która mogłaby być również wykorzystywana przez Siły Zbrojne RP. Chwałek zaznaczył, że wraz z projektowaniem nowego okrętu trwają działania mające na celu znalezienie źródła sfinansowania ww. przedsięwzięcia.

Czytaj także: Nowe systemy informatyczne w Straży Granicznej

Informację tę potwierdza rzecznik prasowy KG SG, dodając przy tym, że „podobnie jak wszystkie pozostałe jednostki pływające, i ta przeznaczona byłaby do realizacji zadań związanych z ochroną morskiego odcinka granicy RP, nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach”.

Obecnie zadania te wykonują jednostki pływające typu KAPER, które zostały zmodernizowane w latach 2014-2015 i zgodnie z przewidywaniami przez najbliższe 5 lat zabezpieczą one potrzeby Straży Granicznej. Są to okręty patrolowe typu SKS-40, które na początku lat 90. zostały zbudowane dla urzędów morskich jako statki kontroli strefy ekonomicznej. Pierwszy z okrętów (SG-311) został włączony do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w 1991 r., zaś drugi (SG-312) rok później.

Czytaj także: Polska zaangażuje się w tworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Na chwilę obecną nie jest znana data zakończenia fazy projektowania nowej pełnomorskiej jednostki pływającej dla Straży Granicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama