Na co związkowcy umówili się z MSWiA?

4 października 2021, 14:11
porozumienie, fot. MSWIA
Fot. MSWiA

Porozumienie, jakie związkowcy formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji podpisali niedawno z przedstawicielami MSWiA, docelowo – jak przekonuje i jedna i druga strona – ma stanowić swoistą mapę drogową dla wprowadzania dalszych zmian w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. O tym, jak szybko rozpoczną się prace i jaki kształt ostatecznych reform uda się uzgodnić przekonamy się za jakiś czas, już dziś jednak możemy przyjrzeć się bliżej dokumentowi, który leżeć ma u podstaw dalszych działań.

Na trzech stronach dokumentu znajduje się 11 paragrafów, w których zapisano to, na co związkowcom udało się umówić z MSWiA. Po pierwsze – jak czytamy – od "1 stycznia 2022 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z projektu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach 2022-2025, zawierającą również kwotę wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4 proc.". Dodano też, że "w przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025 funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu".

Czy podwyżki w 2022 roku to jedyne, oprócz ewentualnych waloryzacji, na które mogą liczyć mundurowi? To zależy. Po pierwsze, zgodnie z ustaleniami, żadne dodatkowe pieniądze – poza tymi w styczniu 2022 roku – w ramach nowej ustawy modernizacyjnej nie trafią na mundurowe konta. Tak wynika z informacji jakie przekazywali zarówno związkowcy jak i szefostwo MSWiA. Może się jednak okazać, że funkcjonariusze dodatkowe pieniądze dostaną. Jak mówił na dzień przed podpisaniem porozumienia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, powstać ma zespół, "który będzie pracował nad co najmniej dwoma rozwiązaniami, które łączą się ze wzrostem uposażeń". Jedno z nich, to "stażowy dodatek progresywny bądź rosnąca, do wyższego niż dotychczas poziomu, wysługa lat". Jak tłumaczył, związkowcom chodzi o to, by "stażowe" mogło wynosić do 56 proc. Jankowski dopytywany czy w ustawie modernizacyjnej zapisane zostanie jedynie 500 złotych netto w 2022 roku odpowiedział, że "chodzi o coś znacznie ważniejszego". "Nie chcemy znowu wskazać, że w danym roku mamy dostać 300 zł, a potem za dwa lata 400 zł. Nie chcemy takich doraźnych działań" – mówił i podkreślał, że zamiarem jest wypracowanie rozwiązań systemowych, "tak żebyśmy już nie wracali nigdy do tej rozmowy".

O tym, czy wprowadzenie rozwiązań systemowych będzie możliwe, przekonamy się za jakiś czas. Otwarte pozostaje też wciąż pytanie czy ewentualne zmiany będą satysfakcjonujące dla większości środowiska. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że to właśnie kwestie uposażeń budzą zwykle najwięcej emocji. Nad kształtem zmian – co także zapisano w porozumieniu – pracować ma specjalny zespół powołany przez szefa MSWiA. Jak czytamy, "Minister powoła Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń". W jego skład wejść mają przedstawiciele MSWiA, związkowców oraz komendantów policji, PSP i SG.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. analiza systemu uposażeń pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, w szczególności wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie;
2. analiza świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Par. 5 porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. w Warszawie

W dokumencie zawarto też paragraf dotyczący zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Minister doprowadzić ma do "zakończenia prowadzonych prac nad nowelizacją ustawy w zakresie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. – w terminie umożliwiającym wejście w życie, nie później, niż z dniem 1 marca 2022 r.". Oznacza to, że prace nad stworzonymi rozwiązaniami będą musiały przyspieszyć, bowiem – jak na razie – dokument nie trafił do Sejmu, a to właśnie tam, jak zapowiadali związkowcy, podejmowane mają być próby przekonania posłów do wprowadzenia oczekiwanych przez stronę społeczną zmian. 

Co jeszcze znajdziemy w porozumieniu? Szef MSWiA zobowiązał się do wydania rozporządzeń dotyczących mundurowych z Policji, PSP i SG. Chodzi o "podwyższenie grup zaszeregowania stanowisk służbowych dla funkcjonariuszy z grupy 2 do 3, z 3 do 4, z 4 do 5 od dnia 1 stycznia 2022 r.". Zapisano też, co zapowiadano podczas konferencji, że podwyższenie grup nastąpi również w przypadku mundurowych pełniących służbę na 5 grupie, jednak  jak zaznaczono  awans na 6 grupę następować "od 1 stycznia 2022 r. na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy)". W odpowiednim rozporządzeniu wprowadzona ma zostać też "możliwość awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego" oraz zniesione mają zostać limity etatowe w jednostkach organizacyjnych Policji, PSP oraz SG.

Na etapie opracowywania projektów rozporządzeń o których mowa w ust. 1 Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze Stroną Społeczną ustalą szczegółowy zakres zmian legislacyjnych, który może uwzględniać modyfikację rozwiązań ujętych w ust. 1 pkt 1-4.

Par. 3 ust. 2 porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. w Warszawie

Dodatkowo mundurowi mogą liczyć na wpisanie – co stało się już faktem, bowiem dokument w ubiegły piątek przyjął Sejm  do nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 uposażeń oraz utworzenie w przyszłym roku funduszu nagród w wysokości 2,7 proc. planowanych na rok 2022 uposażeń. Jak czytamy w porozumieniu, związkowcy zobowiązują się także, do "współdziałania z Ministrem w zakresie realizacji postanowień Porozumienia" i do "niepodejmowania akcji protestacyjnej w czasie realizacji Porozumienia". Co więcej, w razie potrzeby wykładni przepisów ma ona być dokonywana "wspólnie przez Ministra i Stronę Społeczną". Dodano też, że w razie naruszenia porozumienia, strony mają prawo je wypowiedzieć "w trybie natychmiastowym pod warunkiem uprzedniego wezwania (…)" pod warunkiem wezwania drugiej strony do jego realizacji i "upływie 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania".

Podpisanie porozumienia miało zakończyć pewien klincz który, z uwagi na opóźnienia m.in. we wdrażaniu ustawy modernizacyjnej czy realizacji postanowień umowy z 2018 roku, nastąpił w relacjach na linii mundurowi-rząd. Patrząc na policyjne grupy dyskusyjne widać jednak, że części środowiska to, co zapisano w dokumencie nie satysfakcjonuje. To jak kształtować będą się mundurowe nastroje w dużej mierze zależy od tego, jak szybko MSWiA wspólnie ze związkowcami i kierownictwem formacji wypracują kolejne "rozwiązania naprawcze" i zmiany, w wyniku których uposażenia funkcjonariuszy będą mogły wzrastać w sposób mniej doraźny niż dotychczas.

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 92
Wodniak
wtorek, 5 października 2021, 14:35

Minister ma ustawę doprowadzić do "zakończenia prowadzonych prac" a oni będą przekonywać posłów - głupota, kto związkowców uczył sztuki negocjacji. A skąd wiedzą że ktoś ich będzie słuchał jak ustawa idzie - posłowie będą pukać się w czoło jak usłyszą że zgodzili się na proponowaną ustawę, idzie a ci przychodzą aby ją zmieniać . To tak jakby kupować samochód od właściciela, stwierdzić że piszemy umowę, właściciel wypełnia dokumenty a my bierzemy się za przekonywanie jego rodziców lub dzieci żeby obniżyć cenę. Czy oni liczą że przekonają senatorów i ciągle w opozycji senat wprowadzi poprawki. Sejm i tak to odrzuci. Teraz widać dlaczego jeżeli mundurowi nie wykrzyczą na strajku lub protestach swojego (i tak przy sprzeciwie związków bojących się strajków - co to za związki) to związki nic nie są w stanie załatwić - bo nic nie potrafią załatwić - nieodpowiedni ludzie na stanowiskach. Ich postępowanie można określić krótko: bzdura goni bzdurę.

15a
wtorek, 5 października 2021, 13:20

15 a powinien być zlikwidowany, zgadzam się z przedmówcami. Zlikwidować dziadkowe i rozmundurować administrację.

Ppp
środa, 6 października 2021, 01:36

Doskonały pomysł. Rozmundurowac administrację. A jak ktoś do administracji przyszedł ze służby w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi- dotyczy SW- to też zabrać mundur i emeryturę . I zrównać wszystkich w zarobkach, tak żeby ten dyrektor zakładu albo inny plecak z administracji zarabiał tyle samo co ochroniarz, w ogóle pensja powinna być powiązana z wysiłkiem, najlepiej fizycznym, ten kto się bardziej w pracy poci od chodzenia powinien zarabiać więcej. I władza dla ludu pracującego miast i wsi, zróbmy druga Kambodże

Yasiu
wtorek, 5 października 2021, 23:09

Likwidacja 15a dla wszystkich albo dla nikogo !!!

Ppp
środa, 6 października 2021, 01:39

Dla nikogo? Ja byłem przyjęty w roku 2001 a przepos art. 15 a wprowadzili w 2003. Mnie oszukali. A Ciebie chyba nie bo ten przepis obowiązywał kiedy przyjmowałem się do służby..., Więc bądź tak uprzejmy i nie zabieraj mi czegoś co mi się należy, a Tobie niekoniecznie

...
środa, 6 października 2021, 22:22

Bardzo dobrze że będzie 15aa, inaczej 99-03 pouciekali by wszyscy na emerytury, kryterium 25 jest sprawiedliwe

ole
środa, 6 października 2021, 01:32

Rząd nie likwiduje art. 15a, rząd nie zamierza likwidować art. 15a - był, jest i już zostanie czy się komuś podoba czy nie.

Tik tak
środa, 6 października 2021, 22:56

O dobrze, 15a jest korzystne dla wielu osób i społecznie uczciwe dlatego powinno zostać

gdff
wtorek, 5 października 2021, 13:05

No to teraz już po pochyłej w dół, jak można tak było rozpierniczyć temat. Za chwilę wszyscy będą na 5 grupach, nawet ci po szkołach. Jaka to jest motywacja dla dochodzeniowca na 5 grupie z 15 letnim stażem?

Obywatel
wtorek, 5 października 2021, 22:23

Po co te grupy? Zróbmy podobny model jak w USA/W. Brytanii posterunkowy na pierwsze cztery lata służby, potem sierżant jako pełnoprawny policjant, potem aspirant jako kierownik/dowódca drużyny i tak dalej, jeden stopień generalski dla głównego, będzie wiadomo wtedy, kto robi na pierwszej linii patrząc po samych stopniach. Egzaminy i konkursy dla tych co chcą awansować, zmniejszyć ilość komend powiatowych i ustanowić je główną siłą, ograniczając jednocześnie etaty KW do minimum i czyniąc je centrami koordynacji, a nie tępego nadzoru, to samo zrobić z komendą główną. Gotowe rozwiązania leżą wszędzie, jedynym problemem jest przebić beton.

diem
wtorek, 5 października 2021, 12:11

Jest jeszcze 1 sprawa zawalona przez NSZZP. Mam na myśli L-4. Jeżeli odpuścili 30 dni płatne w 100% to może niech się zorientują jak niekorzystnie naliczane jest nasze zwolnienie chorobowe w stosunku do choćby cywilnej budżetówki. Żeby nie mieć całkiem w plecy musimy chorować od poniedziałku do piątku i znowu od poniedziałku, bo weekendy to też 80%.

Las
wtorek, 5 października 2021, 15:41

To jest celowa robota, celowo to pomijają, choć można by to zmienić bardzo szybko, ale nie chcą tego zmienić.

Olo
wtorek, 5 października 2021, 15:22

Nadgodziny płatne jak normalne godziny też im w niczym nie przeszkadzają. I to płacone po kilku miesiącach

Śmiechu warte.
środa, 6 października 2021, 00:02

Jakie nadgodziny? Służba ma być tak planowany, aby ich nie było. Patrole nie wyjadą, ale nadgodzin nie będzie. Taki prykaz!!!

D.
wtorek, 5 października 2021, 12:09

Przez prawie 30 lat służby się nasłuchałem o tego typu analizach, projektach, zespołach roboczych itp. I wiecie co z tego zawsze wynikało -nic. Ale to już nie moje zmartwienie i dodatek "dziadkowy" nie jest wart, aby nadal trwać w tym bagnie. Nie prościej było powiązać budżety służb mundurowych z PKB ? Nie prościej wskazać, że podwyżka ma wynosić tyle, co roczna inflacja plus np. 1 procent, żeby uposażenia mundurowych realnie rosły ? No prościej-tylko, że ja przerobiłem swoje lata w terenie, na pierwszej linii, a związkowcy mają zamiar tyle samo w podobnych "zespołach", które zamiast coś ustalać ciągle "nagocjują".

Jak nic
sobota, 9 października 2021, 18:51

Święta prawda kolego

Tweets InfoSecurity24