Dodatki funkcyjne wkraczają do PSP

28 września 2021, 12:41
Państwowa Straż Pożarna, strażak, psp. fot. zwarycz kg psp
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. kpt. Piotr Zwarycz, Zespół Prasowy KGPSP

Dodatek funkcyjny w Państwowej Straży Pożarnej niebawem, bo już 1 października, stanie się faktem. Odpowiednie rozporządzenie, wprowadzające nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy PSP, opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzenie do PSP dodatku funkcyjnego nie jest zaskoczeniem, bowiem obowiązek implementacji tego rozwiązania w strażackich strukturach na szefa MSWiA nałożyła tzw. superustawa, uchwalona jeszcze w 2020 roku. Projekt odpowiedniego rozporządzenia pojawił się już w połowie kwietnia tego roku, a wczoraj dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Jak będzie wyglądał dodatek funkcyjny u strażaków? Katalog stanowisk jest szeroki. Do dodatku uprawnieni będą m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi. Ale będą mogli go pobierać też np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu, a także m.in. kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Osób, które będą mogły otrzymać dodatek funkcyjny, jest jednak znacznie więcej, a wszystkie stanowiska ujęto w załączonej do rozporządzenia tabeli.

 

Kluczowym stwierdzeniem, w przypadku dodatku funkcyjnego, jest "będą mogli". Z przepisów wynika, że dodatek nie będzie obligatoryjny. Jak bowiem zapisano w rozporządzeniu, "przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego (…) jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku". Oznacza to, że funkcjonariusz będzie mógł zrezygnować z jego pobierania i pozostać przy dodatku służbowym.

Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70 proc. sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.

fragment rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Dodatek funkcyjny – jak czytamy w rozporządzeniu  "przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 80 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, (…). Wysokość dodatku nie może przekroczyć 67 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy (…) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". 

Rozporządzenie, nim zostało opublikowane, konsultowane było ze strażackim środowiskiem. MSWiA przychyliło się do części uwag, jakie zgłosili związkowcy. Przykładowo, resort spraw wewnętrznych i administracji uzupełnił stanowiska służbowe uprawniające do pobierania dodatku funkcyjnego o "kierowników sekcji" w komendach powiatowych i miejskich PSP. Co więcej, w wykazie urzędnicy uwzględnili też: starszego dyżurnego stanowiska kierowania, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania oraz dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania. Jak podkreślali związkowcy, są to stanowiska, na których zadania są tożsame z dyżurnym operacyjnym i jego zastępcą, do których dodatek funkcyjny zgodnie z przepisami może trafić. 

W wyniku konsultacji wprowadzono też korekty w tabeli dotyczącej zaszeregowania stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich PSP, z wyłączeniem ośrodków szkolenia, do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego. Rozdzielone zostało stanowisko "Zastępcy dyżurnego operacyjnego w zależności od kategorii KW PSP, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Dyżurnego operacyjnego – poz. 11 i 14, a następnie przypisanie dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) – 10 grupy, natomiast dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) – 9 grupy uposażenia zasadniczego".

To jednak nie jedyne zmiany wynikające z rozporządzenia. Dotyczą one także m.in. dodatków służbowych i motywacyjnych oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zamierza zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny. 

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA ma zamiar zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Dodatek ten – jak czytamy w uzasadnieniu – można przyznać wszystkim strażakom. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

Dodatkowo MSWiA dokonało m.in. zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych. Stanowiska służbowego "zastępca naczelnika ośrodka szkolenia" podwyższono grupę uposażenia zasadniczego z grupy 12. na grupę 13. 

Zmiany wejdą w życie 1 października, a więc – biorąc pod uwagę terminy zawarte w przepisach – już niebawem przekonamy się ilu mundurowych z PSP, uprawnionych do pobierania dodatku funkcyjnego, będzie zainteresowanych nowym rozwiązaniem. Warto bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o PSP. "strażakowi uprawnionemu do dodatku funkcyjnego, w zamian za czas służby przekraczający normę (...) nie przysługuje czas wolny (...) ani rekompensata pieniężna".

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 24
Straszak
niedziela, 7 listopada 2021, 22:02

PAN REDAKTOR DM PRZEOCZYŁ lub ZAPOMNIAŁ o najważniejszej zmianie do dodatku służbowego (paragraf 5 pkt.4) dopisano przepisy umożliwiające obniżenie dodatku służbowego pod różnymi powodami, co do tej pory nie było zapisane i możliwe. Bardzo prawdopodobne że są to przygotowania do przyszego wprowadzenia regulacji i ograniczonego od górnie przy każdym stanowisku dodatku służbowego, a jak ktoś będzie miał go np. w biurze dodatek powyżej limitu to się go obniży tym przepisem z uznaniowego powodu. "4. Przesłankami obniżania strażakowi dodatku służbowego są: "

Osp
środa, 29 września 2021, 22:59

A co z osp

Elo
sobota, 2 października 2021, 00:52

A co ma być... Ochotnicza Straż Pożarna... Ochotnicza..

Mniej jak strażak to żaden mundurowy nie zarobi.
środa, 29 września 2021, 15:55

Policjant w służbie przygotowawczej 2800 zł przed kursem kilkumiesięcznym, potem 3800zł na rękę. Strażak 3000 zł całą służbę przygotowawczą. Jak byk wychodzi circa 600zł miesięcznie mniej. Ktoś mi wytłumaczy dlaczego strażak ma na dzień dobry zarabiać kilka dobrych stów mniej? W SG też podobnie jak w Policji koło 3800zł już po roku służby. To chyba trochę się kupy nie trzyma. W tych związkach strażackich to ktoś dostrzega te rozbieżności ? Czy nie bardzo ?

Kapela
czwartek, 30 września 2021, 14:22

W straży są inne warunki pracy niż w policji. Policjant cały czas pracuje jak jest w służbie a straż tylko jak wyjeżdża na internecie a ta to w czasie pracy śpią siłownia obiady itd więc nie wyobrażam sobie żeby była taka sama pensja sporo policjant ma kilkakrotnie więcej pracy . No nie mówię nawet o niebezpieczeństwie które jest wyższe w pracy w policji

Kol
sobota, 2 października 2021, 10:37

Jakbyś dla możliwość przenosin że Policji do Straży Pożarnej to by się przeniosło 90% ludzi. Strażak jest przynajmniej szanowany przez ludzi a policjant w ogóle, nie mówisz już o przełożonych

Mniej jak strażak to ...
piątek, 1 października 2021, 19:23

No mylisz się kolego. Służba jest niebezpieczna zarówno w policji jak i w PSP, oczywiście inny ma charakter ale co do zasady nigdy nie wiemy co nas czeka więc nie ma co wprowadzać tego typu niepotrzebnych i krzywdzących porównań. Przechodząc do sedna, przecież Ja nie twierdzę żeby zabrać Policji i dać do PSP tylko wyrażam zdanie iż nie w porządku jest tak duża różnica w zarobkach. Co więcej jestem skłonny podać tezę że młodszy aspirant po szkole zarobi mniej o kilka groszy niż posterunkowy w Policji który jest trzy korpusy niżej. Taka sytuacja stawia PSP w sytuacji służby nie wiedzieć czemu mniej docenianej czytaj słabiej opłacanej.

piątek, 1 października 2021, 19:11

No mylisz się kolego. Służba niebezpieczna jest zarówno w policji jak i w straży i nie ma co wprowadzać tego typu krzywdzących porównań.y

Mirek
czwartek, 30 września 2021, 17:16

Co do nie bezpieczeństwa nie byłbym taki tego pewny. Wejdziesz do budynku i możesz nie wyjść , robota też ciężka .... Owszem jak nic się nie dzieje to mają trochę czasu ale często są szkolenia , konserwacja sprzętu itp. a jak już coś się sypnie jakiś pożar to fizyczna ciężka harówa, te zęba wszystko wynieść przelać itp więc muszę też mieć chwilę na odpoczynek bo siłą rzeczy nie dali y rady... Oczywiście też kwestia jednostek jak któraś wyjeżdża raz na dobę to inna kwestia.

uks
środa, 29 września 2021, 01:37

Największa chamówa, kto sie nie zrzecze ten bezpowrotnie otrzyma, pytanie czy tylko wnioski beda zgodne z rozporządzeniem aby sie pozbyć tego wspaniałego przywileju

Strażak
wtorek, 28 września 2021, 22:46

Po co komu dodatek funkcyjny do 70% skoro dodatek służbowy jest do 50% a w praktyce nie przekracza 20%.

Tweets InfoSecurity24