Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSWiA: Chcemy premiować absolwentów klas o profilu policyjnym

Absolwenci klas o profilu policyjnym szkół ponadgimnazjalnych będą dostawali dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do policji - zakłada projekt zmian w rozporządzeniu MSWiA, który trafił do uzgodnień. 

Każdy kto chce zostać policjantem musi przejść przez program "Rekrut", którego elementami są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny. Kandydaci otrzymują określoną liczbę punktów za każdy etap postępowania kwalifikacyjnego.

Zmiana rozporządzenia polega na zwiększeniu liczby punktów przyznanych kandydatowi do służby w postępowaniu kwalifikacyjnym z tytułu wykształcenia średniego. Chodzi o absolwentów liceum ogólnokształcące lub technikum w klasach, w których były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji. Obecnie są to 2 punkty, natomiast po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia będą to 4 punkty.

Według szacunków MSWiA odnosi się to do około 20 tys. uczniów 950 klas policyjnych w 300 liceach ogólnokształcących i technikach.

"Należy przyjąć, że osoby podejmujące naukę w tych klasach, posiadają predyspozycje oczekiwane od kandydatów na policjantów np. skłonność do poddania się rygorom dyscypliny, szacunek do munduru. Po zakończeniu nauki posiadają także pewien kapitał wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie bez znaczenia jest także to, że dla wielu absolwentów możliwość wstąpienia do służby w policji determinuje dokonanie przez nich wyboru profilu nauczania i stanowi logiczną konsekwencję tego wyboru" - podkreślono w uzasadnieniu.

Kandydat do służby w policji musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ani przestępstwo skarbowe.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama