Reklama

Legislacja

Zmiany w ustawie o weteranach obejmą służby podległe MSWiA

Fot. Policja
Fot. Policja

Zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, zwiększenie pomocy finansowej na naukę, rozszerzenie systemu ulg za przejazdy komunikacją publiczną - to niektóre ze zmian, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy o weteranach, przedstawiona w czwartek przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Nowelizacja ustawy obejmie także weteranów służb podległych MSWiA.

Przedstawiona nowelizacja dotyczy weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych - są nimi osoby określone w Ustawie o Weteranach Działań Poza Granicami Państwa z 19 sierpnia 2011 r. Zgodnie z jej zapisami weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa. Weteranem poszkodowanym natomiast może być osoba, która spełniając wcześniejsze warunki doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. Oznacza to, że choć projekt proponowanych zmian przedstawił szef MON, obejmą one również funkcjonariuszy i pracowników służb podległych innym resortom (MSWiA), jeśli tylko posiadają oni wymagany status prawny, określony w nowelizowanej ustawie.

Założenia projektu, przedstawione przez szefa resortu obrony, opracowano we współpracy ze środowiskiem weteranów. Minister Błaszczak przedstawiając nowelizację powiedział, że największy wzrost dodatków przewidziano dla najciężej poszkodowanych.

Proponowana nowelizacja zakłada zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę i rentę i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30 proc., w wysokości od 10 do 50 proc. najniższej emerytury, a także wprowadzenie dodatku dla tych, których uszczerbek na zdrowie wynosi 1-9 procent. Najbardziej poszkodowani mają też otrzymać kompleksową opiekę medyczną ponad limity określone przez NFZ. Finansowanie ma się odbywać z budżetu MON i innych właściwych resortów. Zdaniem ministra Błaszczaka proponowane zmiany oznaczają wzrost dodatków dla najciężej poszkodowanych o ok. 30%.

Szef resortu obrony dodał także, że każdy z weteranów zostanie dożywotnio objęty kompleksową opieką medyczną. Minister Błaszczak poinformował, że - poza rozwiązaniami zawartymi w projektowanej nowelizacji – postanowił uruchomić w Wojskowym Instytucie Medycznym specjalistyczny oddział - Centrum Leczenia Weteranów, "gdzie najlepsi specjaliści wojskowi będą otaczali opieką weteranów".

Proponowane zmiany dotyczą również obniżenia opłat za pobyt w Domu Weterana, wprowadzenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych dla mających status weterana poszkodowanego żołnierzy zawodowych, żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, policji PSP, BOR/SOP oraz Straży Granicznej, a także ulg dla wszystkich weteranów poszkodowanych na przejazdy środkami komunikacji publicznej. Nowelizacja przewiduje także możliwość bezpłatnego korzystania przez weteranów z muzeów państwowych i obiektów sportowych, a także dofinansowania dwóch form kształcenia dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem na zdrowiu przekraczającym 30%.

Status weterana ma obecnie ok. 20 tys. osób, a weterana poszkodowanego miało jesienią ub.r. 775 żołnierzy i funkcjonariuszy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze