Reklama

Legislacja

Wyżywienie vs równoważnik pieniężny. Nowe normy w Służbie Celno-Skarbowej

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Minister Finansów chce wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. 

Jak podkreśla resort finansów w zmianach chodzi o usystematyzowanie i ujednolicenie przepisów, a także wyrównanie wysokości równoważnika do wartości odpowiadającej zmianom kosztów żywności zachodzącym w otoczeniu gospodarczym oraz wysokości równoważnika pieniężnego za wyżywienie przysługującego funkcjonariuszom innych służb mundurowych.

Zgodnie z uzasadnieniem, dołączonym do projektu, jednym z kluczowych zmian jest dodanie określenia "całodniowy", co oznacza trwający minimum tyle co dzienny wymiar służby przewidziany dla określonego funkcjonariusza, do wybranych przepisów. Brak tego określenia miał do tej pory bowiem budzić problemy interpretacyjne. "Brak odniesienia do czasu trwania np. szkolenia lub egzaminu, mógł sugerować, że nawet 2-godzinny okres jego trwania mógł być traktowany jako uprawnienie do otrzymania wyżywienia według omawianej normy, zaś przykładowo funkcjonariusz pełniący służbę poza miejscem stałego pełnienia służby nabywałby te same uprawnienia dopiero po 12 godzinach" - tłumaczy resort. Zgodnie z projektem, uprawnienie do otrzymania wyżywienia (równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie) przysługuje w przypadku całodniowego wykonywania zadań służbowych, a w tym konkretnym przypadku całodniowego uczestniczenia w egzaminie, naradzie, kursie, warsztacie lub innej formie szkolenia. Jak podkreśla resort finansów, rozwiązanie to jest zbieżne z tymi przyjętymi w innych służbach mundurowych (np. Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa).

Zmiany wprowadzone mają zostać także w przepisach dotyczących wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, który otrzymuje funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia. Nowa wysokość równoważnika wynosi: za normę zasadniczą 18 zł (było 13 zł), za normę uzupełniającą 7 zł (było 6 zł), zaś za normę uzupełniającą w wymiarze 50 proc. - 4 zł (było 3 zł). 

Jak dodaje resort w uzasadnieniu, projektowana wysokość równoważnika odpowiada zmianom kosztów żywności zachodzącym w otoczeniu gospodarczym oraz wysokości równoważnika pieniężnego za wyżywienie przysługującego policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, a także funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa. 

Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów, wzrost wydatków wynikający z potrzeby sfinansowania zmian, które zamierza wprowadzić, jest szacowany na poziomie 581 tys. zł, ze skutkiem na lata kolejne i konieczne jest zwiększenie budżetu w powyższym zakresie.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze