Reklama

Legislacja

W Senacie o mundurowych L-4 na kwarantannie i izolacji. Katalog służb nie został rozszerzony

Fot. senat.gov.pl
Fot. senat.gov.pl

Senat zgodnie z zapowiedziami zajął się wczoraj ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która przywraca m.in. 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie mundurowym, którzy trafili na izolację lub kwarantannę w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Choć Senat w toku prac przyjął szereg poprawek, ku zaskoczeniu wielu, ostatecznie nie przychylił się do propozycji zmian rozszerzających katalog służb mundurowych uprawnionych do pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie i, jak wynika z sejmowego kalendarza, stanie się to jeszcze dziś.

Prace nad ustawą, w ramach której  oprócz szeregu regulacji związanych z lekarzami, ratownikami medycznymi czy szpitalami w czasie epidemii – przywrócone mają zostać 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla mundurowych, którzy trafili na izolację lub kwarantannę w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, są na ostatniej prostej. Co zmieniono w toku senackich prac? Przeważająca cześć zgłoszonych poprawek dotyczyła kwestii niezwiązanych z służbami mundurowymi. Senatorowie doprecyzowali jednak m.in. kwestię wejścia w życie przepisów dotyczących 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich. Przyjęta poprawka zakłada, że pełnopłatne L-4 przysługiwać będą funkcjonariuszom wszystkich formacji mundurowych, o których mowa w ustawie, od 5 września (poprzednie regulacje w tej kwestii straciły moc właśnie na początku września). Po wprowadzeniu przez posłów poprawek dotyczących objęcia tą regulacją strażaków OSP, funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy SKW i SWW nie zmieniono odpowiednich zapisów dotyczących wejścia w życie dodanych przepisów, co naprawiono w Senacie.

Celnicy bez pełnopłatnych L-4

Powodów do radości nie mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Senat nie dodał bowiem, mimo zgłoszonej poprawki i pozytywnej rekomendacji Komisji Zdrowia, do katalogu służb uprawnionych do pełnopłatnego L-4 mundurowych z SCS. Za przyjęciem poprawki głosowało 46 senatorów, przeciw było 46, wstrzymała się 1 osoba.

Przypomnijmy, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej – podobnie jak mundurowi ze Straży Marszałkowskiej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu – nie zostali objęci przepisami ustawy, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Choć wiele wskazywało na to, że Senat rozszerzy katalog służb o mundurowych z SCS, tak się nie stało, a co za tym idzie, funkcjonariusze ci w przypadku kwarantanny lub izolacji otrzymają 80 proc. a nie 100 proc. uposażenia.

Sukcesem nie zakończyła się więc akcja, do jakiej swoich członków namawiał Związek Zawodowy Celnicy PL. W minioną sobotę na stronie związku pojawił się apel nawołujący do wysyłania maili do senatorów z prośbą o zgłoszenie i poparcie poprawki dotyczącej ich formacji. "Sprawa dotyczy równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy są tak samo narażeni na zakażenie podczas wykonywania obowiązków służbowych" – alarmowali celnicy. 

Kwarantanna i izolacja = pełnopłatne L-4

Przypomnijmy, w myśl uchwalonych przepisów, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym mundurowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu "stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby" zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też mundurowym w sytuacji powstałej "na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby". By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak pisemne potwierdzenie od przełożonego dotyczące wykonywania zadań służbowych.

Uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich przysługiwać będzie policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straż Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, strażnikom gminnym i miejskim, żołnierzom oraz funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Najpierw zajmą się nią posłowie z Komisji Zdrowia, którzy zaopiniują senackie poprawki. Stanie się to już dziś wczesnym popołudniem, tak by środę – zgodnie z sejmowym planem – ustawę można było ostatecznie przegłosować, po czym skierować do podpisu przez prezydenta.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze