Reklama

Legislacja

Tarcza antykryzysowa 3.0. przyjęta. Nowe rozwiązania także dla służb mundurowych

Fot. Twitter Sejm RP
Fot. Twitter Sejm RP

Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej stała się faktem. Sejm, po  przyjęciu części zaproponowanych przez Senat poprawek, przyjął nowe przepisy i skierował ustawę do prezydenta. I choć w znacznej mierze kolejna wersja tarczy dotyczy kwestii gospodarczych, w ustawie pojawiło się także kilka rozwiązań odnoszących się do służb mundurowych.

Zmian jakie nowa wersja tarczy antykryzysowej wprowadza dla służb mundurowych nie jest może wiele, ale są one z pewnością oczekiwane przez mundurowe środowisko. Po pierwsze nowelizacja uzupełnia - o Służbę Więzienną - katalog służb mundurowych, którym przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ta niewielka zmiana była konieczna, bowiem w poprzednio przeprowadzanej nowelizacji, w dodawanym ustępie, w którym wprost wskazywano podstawy prawne określające tryb i zasady przyznawania zasiłków (odsyłając do ustaw pragmatycznych każdej z formacji), w wyliczeniu nie znalazło się odwołanie do ustawy o Służbie Więziennej.

100 proc. na kwarantannie i nielimitowane nadgodziny 

Zmiana dotyczy także wysokości uposażenia jakie żołnierz lub funkcjonariusz otrzymuje w czasie przebywania na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Do tej pory wypłata uposażeń regulowana była w ustawach każdej z formacji. I choć policja – co do zasady – w takich przypadkach wypłacała 100 proc. uposażenia, praktyka ta nie była powszechnie stosowana w służbach. Przyjęta ustawa ujednolica te zasady, wprost wskazując, że uposażenie w pełnej wysokości w takich przypadkach należy się funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych oraz żołnierzom. Nowe przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 kwietnia. 

Skierowana do podpisu prezydenta ustawa zakłada też zniesienie limitu nadgodzin jakie w tygodniu wypracować mogą policjanci. Zgodnie z ustawą o policji, a dokładnie art. 33 ust. 2a, liczba policyjnych nadgodzin nie może przekraczać 8 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym. Tarcza 3.0. limit ten znosi, a nowe przepisy mają obowiązywać do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z epidemią koronawirusa. Wprowadzane rozwiązanie ma zapewnić, jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, "sprawność organizacyjną Policji, w szczególności w przypadku istotnego zwiększenia się liczby policjantów zakażonych wirusem COVID-19 lub przebywających na obowiązkowej kwarantannie". To jednak – jak się wydaje – tylko jeden z potencjalnych "plusów" czasowego zniesienia limitu nadgodzin. Biorąc bowiem pod uwagę liczbę policyjnych wakatów wydaje się, że brak ustawowych ograniczeń w liczbie nadgodzin, może pomóc utrzymać ciągłość służby, przynajmniej do czasu, kiedy nie zostaną wznowione nabory, a policja zacznie "odrabiać kadrowe straty". 

Twórcy nowelizacji przypominają też, że policjantowi w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna. Limit nadgodzin zostaje zniesiony od dnia obowiązywania ustawy. 

Ustawa po przyjęciu przez Sejm części senackich poprawek, przekazana została prezydentowi. Jak można się spodziewać nie będzie on zwlekał zbyt długo z jej podpisaniem, a co za tym idzie, przepisy lada chwila staną się obowiązującym prawem. Podobnie jednak jak w przypadku poprzedniej nowelizacji, tak i teraz, można się spodziewać, że wersja 3.0. nie jest ostatnią jaką w najbliższym czasie zajmować będą się posłowie i senatorowie. Otwartym pozostaje pytanie czy, a jeżeli tak to jakie, rozwiązania dotyczące służb mundurowych znajdą się w kolejnych wersjach antykryzysowych tarcz.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze