Reklama

Legislacja

Świadczenie dla rodzin poległych mundurowych zaakceptowane przez Sejm

policja
Autor. Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja)/Twitter

Sejm uchwalił w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Reklama

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym rodzinom poległych mundurowych głosowało 449 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Parlamentarzystom podziękował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. "Przed chwilą Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych. Dziękuję posłom za poparcie tych ważnych i społecznie oczekiwanych rozwiązań" - napisał szef MSWiA na Twitterze.

Reklama
Reklama

Wsparcie obejmie rodziny funkcjonariuszy i żołnierzy, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub w związku z ratowaniem przez nich czyjegoś życia, zdrowia lub mienia poza służbą. Dotyczy to rodzin żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, służb specjalnych, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, a także strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników GOPR i TOPR. Sejm odrzucił poprawki Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy, które zakładały, że takie świadczenie przysługiwałoby także rodzinom ratowników wodnych, strażników gminnych i miejskich lub ratowników górniczych. Podczas prac sprzeciw wobec tych propozycji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik uzasadniał innym uregulowaniem takich instytucji. "Oczywiście, można wiele grup zawodowych dopisać do tej ustawy, ale gdzieś ta granica musi być. Poszliśmy granicą przysięgi" - mówił.

Zgodnie z ustawą wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnego uposażenia w danej formacji. Przykładowo w przypadku Policji to ponad 7 tysięcy zł. 50 proc. uposażenia otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie przysługiwać im będzie do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie przysługiwać im bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców, tj. sieroty zupełne, otrzymywać będą 100 proc. średniego uposażenia. Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych. Od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 proc. średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko.

Czytaj też

Świadczenie nie będzie wypłacane łącznie z np. rentą rodzinną. Osoba uprawniona będzie mogła wybrać rozwiązanie, które jest dla niej korzystniejsze. Nie będzie też wypłacane łącznie z emeryturą, chyba że dotyczyć to będzie rodziców poległego funkcjonariusza. Oni otrzymywać będą zarówno świadczenie, jak i emeryturę.

Regulacja przyznaje prawo do świadczenia członkom rodzin także tych mundurowych, którzy zginęli przed wejściem w życie ustawy. Dokument trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama