Reklama

Legislacja

Psia emerytura i program modernizacji w planie pracy posłów

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zdecydowała jakimi sprawami zajmie się w drugim półroczu 2020 roku. Czy lista ta zostanie niedługo uzupełniona o „temat numer jeden na związkowej liście spraw”, czyli niezałatwioną wciąż sprawę art. 15a? 

Sejmowa komisja zebrała się w poniedziałek, 20 lipca, by zająć się dwoma zagadnieniami. Pierwszym z nich było przyjęcie tzw. superustawy, czyli projektu dotyczącego specjalnych rozwiązań dla służb mundurowych podległych resortowi SWiA oraz Służby Więziennej. Dokument udało się przyjąć, co oznacza, że za parę dni omawiany będzie podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowanego w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r. Politycy przeszli więc do drugiego punktu, który dotyczył rozpatrzenia planu pracy komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Jak podkreślił przewodniczący komisji, poseł Wiesław Szczepański, część ze spotkań przesunięta została z pierwszego półroczna 2020 roku, co związane jest oczywiście z pandemią koronawirusa i zmianami w pracach Sejmu. 

Wiemy już, że w sierpniu politycy spotkają się, by wysłuchać m.in. informacji na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków spływających z komend powiatowych policji i samorządów o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach. 

W kolejnym miesiącu posłowie wysłuchają informacji Najwyżej Izby Kontroli o realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020. Izba sprawdzić miała czy jest on realizowany zgodnie z założeniami. Co więcej, posłowie otrzymają informacje o realizacji programu za sam 2019 rok. Także we wrześniu politycy otrzymają informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na tematów planów wykorzystania środków pochodzących z tego programu.

W październiku sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się działalnością Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa za 2018 rok i 2019 rok. W listopadzie wysłucha informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań.

Natomiast pod koniec roku, posłowie przyjrzą się sytuacji zwierząt pracujących w służbach podległych MSWiA ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji już po zakończeniu służby. Czy oznacza to pojawienie się szansy, że tematem na poważnie zajmie się wreszcie resort spraw wewnętrznych i administracji? Jeszcze na początku 2020 roku minister Mariusz Kamiński, w odpowiedzi na interpelację w sprawie przyznania dla wszystkich psów i koni "emerytur służbowych" po zakończeniu przez nie służby w organach administracji państwowej, podkreślał, że "(...) należałoby przyjąć jednolite rozwiązanie dla wszystkich krajowych służb mundurowych posiadających zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych aby zapewnić im godne funkcjonowanie po wycofaniu ze służby". Szef MSWiA zaznaczył jednak, że kroki takie należałoby podjąć "w przypadku rozpoczęcia prac nad zmianą przepisów w opisanym zakresie", co oznacza, że ministerstwo takich prac w tamtym czasie nie prowadziło. 

Temat ten poruszali również związkowcy ze Straży Granicznej. Pytali oni sztaby kandydatów na prezydenta w zakończonych niedawno wyborach o ustosunkowanie się do trzech istotnych bolączek środowiska zawodowego "Ludzi Munduru". Jedną z nich był właśnie brak "emerytur" dla psów kończących służbę.

To z pewnością nie jedyne sprawy nad jakimi w najbliższych miesiącach pracować będą posłowie. Funkcjonariusze różnych formacji liczą na to, że resort spraw wewnętrznych i administracji zaproponuje wreszcie rozwiązanie kwestii art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Chodzi o zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku a przed dniem 1 października 2003 roku. Zgodnie z lipcowymi deklaracji wiceministra Macieja Wąsika, propozycje te powinny już być gotowe, co polityk obiecał przedstawicielom NSZZ Policjantów. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze