Reklama

Legislacja

[AKTUALIZACJA] Escape roomy pod kontrolą. MSWiA reaguje na pożar w Koszalinie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński, podpisał dziś rozporządzenie dot. escape roomów. Po tragicznym pożarze w Koszalinie, w którym zginęło pięć nastolatek, MSWiA przygotowało projekt zmian przepisów dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nim, przed rozpoczęciem działalności miejsca takie będą sprawdzane przez rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej, a o wynikach kontroli informowana będzie Państwowa Straż Pożarna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie kontrole nie były obowiązkowe i nie warunkowały prowadzenia działalności. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ekspresowym tempie przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu "w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów". Liczący zaledwie dwie strony dokument dodaje do rozporządzenia nieujęte dotąd w polskim porządku prawnym escape roomy. 

W uzasadnieniu, twórcy wprost przyznają, że zmiany są reakcją na tragiczny w skutkach pożar w koszalińskim escape roomie z 4 stycznia 2019 roku. „Zasadność potraktowania w sposób szczególny ww. obiektów budowlanych lub ich części potwierdzają doświadczenia wynikające z tragicznego pożaru w lokalu z pomieszczeniem typu <<escape room>> w Koszalinie w dniu 4 stycznia 2019 r., w którym śmierć poniosło 5 osób, oraz przeprowadzone po tym zdarzeniu przez Państwową Straż Pożarną czynności kontrolno-rozpoznawcze. Zidentyfikowały one w tego rodzaju lokalach liczne nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo znajdujących się w nich ludzi” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Właściciel escape roomu, przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na 2 lata, będzie zobowiązany przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, „na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej”. Właściciele będą także musieli sprawdzić czy obiekty, w których chcą prowadzić escape room spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nowymi przepisami, sprawdzenia dokonywane będą z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Właściciele będą również zobowiązani do powiadomienia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP o terminie kontroli oraz przesłania protokołu sporządzonego po jej zakończeniu.  

Do sprawdzenia escape roomów ich właściciele będą zobowiązani maksymalnie do 30 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia.

Po pożarze w Koszalinie, szef MSWiA zarządził kontrolę wszystkich tego typu obiektów w Polsce. Do wczoraj skontrolowano 479 escape roomów i, jak podkreśla MSWiA, w 87,5 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości. W 13 proc. obiektów, uchybienia stanowiły podstawę do wydania decyzji o zakazie eksploatacji.

Jak informuje resort spraw wewnętrznych, nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze